Vi fokuserar på gynekologisk kirurgi. Förlossningskador, labiaplastik, bakre plastik, fettsugning, intimkirurgi(egen websida). (mer text om kirurgi finns längre ner på denna sida)
 
 

 

Vi har för PrivatBetalande Gynekologisk mottagning och abortmottagning. Vi har specialtillstånd att utföra abortverksamhet av IVO (Inspektion för Vård och Omsorg). Vi har för privatbetalande patienter gynekolog sedan 2008. Vi är utmärkt bra och våra gynekologer pratar tyska, engelska. Vi finns i Danderyd nära Danderyds sjukhus.
 

 

Om du har privat försäkring eller vård via arbetsgivare hör efter om de betalar.

Priser finns längre ned på denna sida.

Vi är inte anslutna till Region Stockholm.
 
Varför komma till oss?
Vi gör "vanlig" gynekologisk vård som du kan få via Regionen.
Vi tar emot dig som behöver gynekologisk vård som inte utförs av Landstinget/Regionen. Behövs det? Ja, patienter kommer till oss både från och utanför sverige. Något som värderas högt ur sekretessynpunkt av patienter är att vi har eget journalsystem som är helt separat från Regionen.
 
Rekonstruktiv intimkirurgi

Vi utför Rekonstruktiv intimkirurgi, en kombination av plastikkirurgi och gynekologi.

Avancerad funktionell Intimkirurgi:

Inom Privat Gynekologi gör vi många olika typer av plastikoperationer, privata gynekologiska funktionella åtgärder, som till exempel förminskning av venusberget. Operationerna utförs av gynekolog eller vår plastikkirurg dr Oya Kocabalkan.
Många ingrepp ges inte via något Landsting/Region men behövs för en god hälsa.

Vi opererar cirka 200 plastikkirurgiska intimkirurgipatienter per år och antalet ökar stadigt.
Vi får patienter ifrån hela Sverige och från andra länder. Vi får många som ringer: - Ja, vi gör flera intimkirurgi varje vecka, så har det varit flera år. Vi har blivit något av referensklinik för intimkirurgi.

För kirurgiskt ingrepp behöver du komma till oss på gynbesök först för att beskriva problem och få råd och kanske operationstid.
För plastikkirurgisk intimkirurgi träffar du plastikkirurg Dr Oya för konsultation.

Privat gynekolog för dig - Vår gynekologmottagning är helt privat. Besöket och prover och allt som tillkommer betalas av patienten själv. Du kan komma på ett första besök och berätta om dig för att boka ett eller flera senare besök. Du kan även boka besök som har längre besökstid än 30 minuter. En del problem kan inte lösas på 30 minuter.

Priser finns längre ner på denna sida.

Lite text för engelskspråkiga som är på vår hemsida:
Our Private Clinic is a reputed gynaecology clinic where our private gynecologist in Stockholm provides the best care for women every stage of life - from puberty to menopause and every stage in between! Please phone us in advance or visit our clinic to book and get tested for all gynaecological issues. All costs has to be paid by the patient including test.
When an extensive discussion of a topic is required, inform the receptionist while scheduling your appointment. Extra time can be allotted. This may be the last appointment of the day. When you come, bring a written list of your concerns and questions. Time is valuable, so stay on the subject of your healthcare and avoid small talk.


 • Förlossningsskador : Vi utför kirurgi då Regionen/Landstinget säger nej till dig. Vid förlossning uppstår det ibland skador som behöver ett kirurgiskt ingrepp. En av de vanligaste allvarliga komplikationerna som kan inträffa vid en vaginal förlossning kallas sfinkterruptur och innebär att kvinnan spricker så mycket att området skadas. Följden kan bli framfall, urinkontinens osv. Vår team av gynekolog och plastikkirurg samarbetar för att rekonstrurera intimområdet. Klicka för att Läsa mer ur Dagens Nyheter "Födande kvinnors skador kan halveras"Se artikel i DN


 • Labiaplastik, kirurgisk förändring av yttre genitala strukturer. Det finns många anledningar till att mer och mer kvinnor önskar denna behandling. Det kan vara medfödda problem eller förändringar som kommer med hormonell obalans osv. Det kan orsaka irritation i samband med träning, samlag eller med tajta kläder. Kirurgiska åtgärder görs för att korrigera problemet och utförs av vår plastikkirurg och/eller gynekolog.

 • Perinealplastik (bakre plastik), Vi utför kirurgi då Regionen/Landstinget säger nej till dig.Försvagning i bäckenbotten och vävnaderna runt slidan. Livmodern som utgör "taket" på slidan sjunker ner och buktar fram till slidöppningen eller ibland utanför. Det kan vara främre eller bakre slidväggen som buktar på likande sätt. Operationen lyfter den bakre vaginalväggen. Den utförs av en av våra plastikkirurger eller av gynekolog.
 • Fettsugning venusberg - Både för män och kvinnor (görs av plastikkirurg).

   

 • Follikelkoll 
  Undersökning relaterande till att genomgå IVF behandling utomlands: Vi utför ultraljudskontroll- slemhinnas tjocklek - storleken på folliklar. (Till exempel Ava Klinik Riga eller, O.L.G.A Clinic Sankt Petersburg).

 

Vi har möjlighet att ta de prover och undersökningar som du själv önskar och betalar eftersom vi inte är bundna av Regionens ekonomiska krav. Kostnadseffektivitet är kanske inte vad en privat patient söker. Har du en privat sjukvårdsförsäkring är du välkommen efter kontakt med ditt försäkringsbolag.

 

Till IntimkirurgiVår mottagning erbjuder - rådgivning-utredning-medicinska och kirurgiska behandlingar
Det år inte att detaljera allt vi gör, kontakta oss om något ni önskar inte är med i listan nedanför.
Vi erbjuder bland annat :

 • Gynekologisk Mottagning, skräddarsydd för dig och är längre än 30 minuter.(bokas särskilt)
 • Ny medicinsk bedömning (Second opinion)
 • Gynekologisk Plastikkirurgi - operationer vi gör som inte utförs av Region/Landsting.
 • Förlossningskada - operation operationer vi gör som inte utförs av Region/Landsting.
 • Ultraljudsmottagning, konsultation inkluderande ultraljudundersökning.
 • Preventivmedelsrådgivning.
 • Insättning av spiral, p-stav.
 • Rådgivning och hjälp för kvinnor och tjejer med olika sexuella problem.
 • Gynekologiska kontroller.
 • Klimakteriebesvär. Depressioner, nedsatt lust, trötthet som beror på hormonbrist.
 • Sexuella störningar till exempel efter genomgångna gynekologiska infektioner, komplicerade förlossningar, hormonrubbningar, vaginism, anorgasmi - svårigheter att få orgasm.
 • Utredning och behandlingar av kroniska smärttillstånd i underlivet.
 • Medicinsk abort.
 • kirurgisk behandling av anala flikar.

Då ni kommer för läkarbesök önskar vi:
Kom circa tio - femton minuter innan för att anmäla er, (betala med kort), och fylla i hälsodeklaration.
Legitimation är bra att visa upp.

 

Om du har privat försäkring eller vård via arbetsgivare hör efter om de betalar.


Prislista för din privata gynekolog - Alla undersökningar görs av specialiStläkare inom gynekologi med lång erfarenhet < klicka för utskrivbar prislista >
Pris Kr
Allmän gyn. undersökning med vaginal ultraljudsundersökning (upp till 30 minuter, om mer tid behövs kostar det mer, 1200 kr för varje ökad 15 min, eller boka ny tid)
Du kan även boka längre tid än 30 minuter när du bokar bokningen.
1.800
Medicinsk abort
7.000
Restbehandling
gyn. undersökning med vaginal ultraljudsundersökning + restbehandling(4.000)
6.400
Graviditetskontroll + ultraljudsundersökning
1.800
Hälsokontroll Gyn. undersökning + cellprov + ultraljudsundersökning
3.000 inkl lab. kostnad cytologi
Rådgivande samtal med gynekolog( 30 minuter)
1.800
vid cellprovtagning tillkommer
800
Övriga provtagningar tillkommer provkostnad  
Remisser, Utlåtanden, Intyg, Recept
550
Ultraljudsundersökning vid graviditet: fram till vecka 12.
Av specialistläkare
1.800
Preventivmedelrådsgivning av läkare -30 min
1.800
HPVmRNA provtagning med Gyn-undersökning (prov om du har virus eller inte).
3.000
Kondylombehandling, och övriga "små" ingrepp
2.500--5.000
Spiralinsättning inkl gynundersökning
ultraljudskontroll och graviditetstest
Spiralkostnad tillkommer.
3.200
+350(koppar)
+1200(hormon)
Spiraluttag inkl gynundersökning
3.200
Spiralbyte inkl gynundersökning,
ultraljudskontroll och graviditetstest
Spiralkostnad tillkommer.
4.200
Insättning av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer +1000kr
3.200
Uttag av Nexplanon
3.200
Byte av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer +1000kr
5.800
Uttag av spiral + Insättning av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer+1000kr
5.800
Kolposkopi
2.900
     
U N D E R S Ö K N I N G - A N A L     av specialistläkare gynekologi 700 kr
Analflikar - lokalbedövning
7.000-11.000 kr
Analflikar - Narkos
14.000-18.000 krprislista för våra privata operationer
Vi har gjort privata gynekologiska operationer sedan 2005.

Pris Kr

OPERATIVA INGREPP - av gynekolog
(exkl. gyn-undersökning)

 
Konsultation
Gynundersökning inför operation
1.200 kr
 
Perinealplastik
Perinealplastik (lokalbedövning)
28.000
Perinealplastik (Narkos) 
32.000
 
 
Vaginal försnävningsplastik (slidförsnävning)
 
   Främre vaginalväggsplastik (lokalbedövning + sedering)
32.000 kr
   Främre vaginalväggsplastik (narkos)
37.000 kr
 
 
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (lokalbedövning + sedering)
40.000 kr
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (narkos)
45.000 kr
 
 
Främre och bakre (hela slidan) opereras endast i narkos
och med övernattning
Pris lämnas endast i samband med gynundesökning
   
 
Pris Kr

I N T I M K I R U R G I
Vi utför enbart rekonstruktiv kirurgi i intimområdet.
Konsultation av plastikkirurg 700 KR
Konsultation av gynekolog - operation (inkl ultraljud) 1.200kr

 
Labia minor plastik - inre blygdläppar
 
Förminskning inre blygdläppar ( lokalbedövning)
27.000
Ensidig förminskning inre blygdläppar ( lokalbedövning)
14.000
Förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning)
12.000
Förminskning inre blygdläppar (narkos)
30.000
Förminskning inre blygdläppar + förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning)
30.000-32.000
Förminskning inre blygdläppar + förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning + sedering)
36.000-40.000
 
 
Labia major plastik - yttre blygdläppar
 
Förminskning av yttre blygdläppar (lokalbedövning)
27.000-30.000
Förminskning av yttre blygdläppar (lokalbedövning + sedering) 
32.000-36.000
 
 
 
 
Fettsugning venusberg
24.000 - 30.000
 
 

Ingår kostnadsfritt:
Återbesök som behövs under första året
hos vår specialist i plastikkirurgi samt
ettårskontroll av operationen.