Fettsugning är en teknik som hjälper till att forma/skulptera kroppen och ta bort oönskade fettansamlingar från delar av kroppen. Fettsugning är bäst lämpat för mage, höft, lår, insidan av knäna, överarmar, haka, hals och nacke.

Fettsugning

Fettsugning mage 36.000 - 45.000

Fettsugning insida lår eller utsida lår 36.000 - 45.000

Fettsugning höfter 38.000 - 44.000

Fettsugning armar 33.000 - 35.000

Fettsugning hals 24.000 - 27.000
Fettsugning och smartlipo

Det vill säga både konventionell och SmartLipo. (ring och fråga) Fettsugningspriser + 5000kronor.

 

Fettsugning av kärlekshandtagen i samband med bukplastik.
Bukplastikpris +  10.000 – 20.000
Smartlipo

Det högre priset är när fettet sugs ut.
"Ansiktsreshaping" med Smartlipo 21.000 - 26.000
Nedre del mage 26.000 - 32.000
Smartlipo Lår (ut eller insida) 34.000 - 36.000
Smartlipo Höfter 34.000 - 36.000
Smartlipo Armar 27.000 - 32.000
Smartlipo Knän 26.000 - 29.000
Smartlipo Hals 21.000 - 26.000
Smartlipo Venusberget 21.000 - 24.000
Ring för andra priser! SmartLipo sker i Lokal bedövning. Önskas narkos tillkommer en kostnad om 7000kronor.

 

fettsugning laser

fettsugning 1 fettsugning 3 fettsugning 4 fettsugning 5
fettsugning 6 fettsugning 7 fettsugning 8

 

Vi har några varianter, normal fettsugning, Smartlipo fettreduktion.

fettsugning med laser


Bästa resultat av fettsugning fås om huden har bra elasticitet och drar ihop sig efter operationen. Annars kan det bli ett överskott av hud som kan behöva avlägsnas kirurgiskt.

 

Fettsugning är dock ingen ersättning för, diet, bantning eller träning, även om fettsugning kan ta bort ”envist” fett som inte försvinner vid viktnedgång eller träning. Ibland är det ju så att fett samlas på "fel" ställe. Fettet kommer inte tillbaka om du håller vikten. Är det så att du går upp i vikt igen kan det nya fettet lägga sig på samma ställe, eller att du blir större på något annat ställe.

 

Du måste vara realistisk i dina förväntningar angående din fettsugning. Diskutera noga med din plastikkirurg vad som är lämpligt för dig.

 

Fettsugning kan vara riskfyllt för patienter med medicinska problem, såsom diabetes hjärt- lungsjukdomar, dålig blodcirkulation eller om du har genomgått en operation i det område som skall fettsugas (t. ex bukoperation om magen skall fettsugas).

 

Fettsugningen utförs oftast under narkos (där du sover), om ett mindre område eller en liten korrektion skall göras brukar det gå bra med lokalbedövning. Detta diskuterar du med din plastikkirurg.

 

fettsugning 2 fettsugning 9 

 

Innan operationen sprutar plastikkirurgen in lokalbedövningsmedel blandat med natriumklorid (saltvatten) i det område som skall fettsugas för att underlätta operationen och även minska blödningen och blåmärkena efter. Detta görs även om patienten får narkos.

 

Plastikkirurgen lägger några små snitt 1-1 1/2 cm i huden för att kunna föra in en fettsugningskanyl. Kanylen förs fram och tillbaka för att lossa fettet för att sen sugas ut. Vävnadsvätska och blod följer också med ut, förlusten ersätts med dropp under och efter operationen. Det är viktigt att du veckan efter operationen dricker rikligt med vätska. Undvik alkohol. Din plastikkirurg informerar dig innan du går hem. De små snitten sys ihop och du får en förbandsgördel. Om du har blivit tillsagd att köpa en specialsydd gördel eller cykelbyxor sätts de på. Det kan rinna en del sårvätska de första dagarna ur snitten men det är helt normalt. Gördeln cykelbyxorna skall användas i minst 1 månad dygnet runt, för att hålla tillbaka svullnaden och forma kroppen, sen är det bra att använda den dagtid i 1 månad till. Du kommer att vara ordentligt svullen och ha blåmärken länge efter operationen. Vara mycket öm. Svullnaden kan vara kvar flera månader medan blåmärkena oftast försvinner efter 2-3 veckor. Stygnen tas efter 7-10 dagar. Du får duscha efter 2 dagar men låt tejpen på stygnen sitta kvar.

 

Risk för infektion och blödning finns alltid, vid fettsugning finns även en risk för att få blod och fettproppar. Följ dina instruktioner du får av din plastikkirurg för att minska detta. Man vet att rökare löper större risk för komplikation. 
Kom ihåg att läkningen tar tid det kan ta upp till 12-18 månader innan slutresultatet nås.

 

Många patienter kan gå hem samma dag efter operationen men har du gjort en större fettsugning brukar man få stanna kvar över natten på kliniken. Rådgör med din doktor vilken smärtlindring som är bäst för dig.

 

fettsugning laser

 

Fettsugning med laser - fungerar strålande!fettsugning laser5

Frågor och Svar följer efter denna inledande text.

Smartlipo, en metod för små mångder fett, några deciliter.
För större mängder används traditionell fettsugning.

För denna metod rekommenderas att en kompetent plastikkirurg utför operationen så att överbehandling ej inträffar.

 

Smartlipo, använder laserenergi för att utnyttja svagheten av utspända fettceller. Fördelningen av fettceller på kroppen är mer eller mindre konstant efter puberteten. När vi går upp i vikt så får vi inte mer fettceller, fettcellerna expanderar - de blir fetare. När membranen på fettceller sträcks ut är de mer ömtåliga och mer mottagliga för skada. Det innebär att fettceller spricker lättare än andra celler när de är exponerade för låg energi. 

Därför, om energi injiceras till fettdepåer så kommer fettcellerna att spricka, och innehållet blir vätska, men inte omgivande vävnad. 

Andra tekniker använder till exempel ultraljud men då får man inte de andra goda effekterna som laserljuset har. Till exempel stimulering av kollagen och huduppstramning, omedelbar koagulering av blodkärl.

 

Metod, en mycket tunn optisk fiber finns inuti ett tunt (1mm) nålliknande instrument som förs in i hudens fettlager. 

Laserljusenergi i den optiska fibern pulserar och ljusets våglängd kombinerat med energin spräcker cellmembranet på fettcellerna utan att förstöra andra typer av celler. Innehållet i cellen rinner ut ur cellen och kroppen tar hand om det. Om det är väldigt mycket så kan man försiktigt suga ut det. 

Tack vare den här nya tekniken med laserljuset så stimulerar man även elasticiteten i huden vilket gör att huden stramar upp sig med ett mycket bättre resultat än vid andra typer av fettsugningar.

 

Dock fettreduktion med laser kan enbart göras på små oönskade fettsamlingar som finns på kroppen till exempel kärlekshandtag, dubbelhaka. Det kan vara områden på kroppen som är svåra att förändra med motion, träning, eller diet. Om större mängder än några deciliter fett behöver tas bort måste man kombinera laser fettsugning med vanlig fettsugning för att undvika komplikationer med överbehandling.Fem punkter är viktiga att poängtera:

  1. Fettreduktion
  2. Hudåtstramning på kropp, ansiktsområde och hals
  3. Ansiktslyft med SmartLipo ("SmartLifting")
  4. Cellulitreducering
  5. Behandling av armsvett

 

Ett "ansiktslyft" ("SmartLifting") kan göras för att ta bort överflödigt fett under kinden och strama upp huden i nacken. Det är ett mindre ingrepp som är ett alternativ till ansiktslyft. Resultatet kan ge stor skillnad för patienter vars kinder och/eller nacke hänger lite på grund av ålder eller viktminskning.

 

Metoden ger kortare återhämtningstider och mindre postoperativa bieffekter, relativt större kirurgiska ingrepp. Minimala ärr, kanske inte ens går att se.

 

Idealpatienten för laser - fettreduktion är någon nära sin idealvikt, som tränar regelbundet, inte har övervikt, och har lokala fettdepåer som inte går bort med träning eller diet.

 

Vi har även SmartLipo med Aspiration (alltid vid mer än några deciliter fett) 


Vi har en avancerad specialistkunskap inom fettsugning och har kirurgisk utrustning för aspiration. När man gör det kan man behandla mer än ett område samtidigt. Vi suger försiktigt ut med en kanyl som är smalare än vid vanlig fettsugning. Fördelen är att det smälta fettet sugs ut direkt vid behandlingen. Du ser resultat direkt utan att behöva vänta. (Annars försvinner vätskan naturligt under några månader.)

 

Om det önskas kan vi kombinera Smartlipo-fettreduktion samtidigt med vår vanliga kirurgiska fettsugning då patienten ändå är under narkos. Det går då att finjustera olika områden.

 

Lasern orsakar att fettcellerna spricker och förstörs permanent. Antingen suger vi ut vätskan innehållande fettet direkt med sug eller så låter vi det naturligt transporteras bort med lymfvätskan och förs ut via lever, galla och tarmar. Fettcellerna är förstörda för alltid.

fettsugning med laser

Laserljuset är inte synligt för ögat men det är synligt i en videokamera. Om man tittar på operationsområdet med videokamera ser man laserljuset spridas framåt från kanylen (i fettdepån) i form och storlek av en stor jordgubbe. Ljusenergin sprids effektivt (i fett) över ett stort område för varje laserpuls.

 

Det tar 4-6 månader för att se resultatet då kroppen sakta men säkert tar hand om fettet naturligt. Ett litet bandage finns som skyddar ingreppsområdet är oftast det enda postoperativa som behövs. En del patienter kan behöva bära åtstramande kläder (cykelbyxor) eller gördel. Ibland ges antibiotika i förebyggande syfte.

Under någon vecka kan man ha blåmärken och svullnad.

 

Behandlingstiden (cirka en timme) varierar beroende på vilken del av kroppen som skall behandlas. Läs gärna "Inför en Operation". Patienten är kvar hos oss någon timme efter behandlingen och kan hämtas med bil även om de flesta går själva. Beroende på var på kroppen återgår en del patienter direkt till arbete och en del patienter återgår till normala aktiviteter efter någon dag. Obs: Om det är ett större ingrepp, så blir återhämtningstiden längre. Patienten kommer på återbesök efter cirka en vecka.

 

SMARTLIPO 
Smartlipo använder laserenergi för att utnyttja svagheten av utspända fettceller. Fördelningen av fettceller på kroppen är mer eller mindre konstant efter puberteten. När vi går upp i vikt så får vi inte mer fettceller. Det är bara det att fettcellerna expanderar - blir fetare. När membranen på fettceller sträcks ut är de mer ömtåliga och mer mottagliga för skada. Det innebär att fettceller spricker när de är exponerade för lägre energi än andra celler.. Därför, om energi injiceras till fettdepåer så kommer fettcellerna att spricka och bli vätska till skillnad från omgivande vävnad, nerver, och blodkärl. Andra tekniker använder till exempel ultraljud men då får man inte de andra goda effekterna som laserljuset har. Till exempel stimulering av kollagen och huduppstramning, omedelbar koagulering av blodkärl.

 

Frågor och Svar om SMARTLIPO 
Smartlipo är ett testat laserinstrument utvecklat i Europa och har använts många år. Det används flitigt i USA, Japan, Australien, Tyskland, Brasilien och Frankrike. Laserinstrumentet är helt godkänt och testat för användning i Europa och är fullt godkänd av FDA (US Food and Drug administration).

 

Vilken generation av Smartlipo har ni? 
Vi har generation 2 av Smartlipo LaserBodySculpting Workstation.

 

Är denna behandling för mig?
Trots faktumet att man går ner i vikt och tränar vissa muskelpartier så blir det envisa fettdepåer där som vägrar att ge med sig. Smartlipo (Laser lipolys) är en behandling för fettreduktion för att permanent ta bort fettceller.

 

Metoden för fettbortagning har utvecklats för att behandla lokaliserade depåer av fett (till exempel "love handles" dubbelhakor, insidan av lår, utsidan av lår, höfter, skinkor, överarmar, bröst hos män). Det är en absolut utmärkt metod för fettminskning och man kan ta bort ungefär 2-3 deciliter av fett i ett område per tillfälle. Det går att ta bort mer fett om man direkt suger ut vätskan med metoder från "vanlig fettsugning" men är under narkos. Det blir en kombination av Smartlipo och "vanlig fettsugning". Då får man de goda egenskaperna som laserljuset ger.

 

Idealpatienten skall vara vid god hälsa och ha en aktiv livsstil och som har en fettdepå som de önskar att ta bort och patienten skall inte vara överviktig. Metoden är inte lämplig för patienter med diabetes, leverproblem, problem med blodet eller njurproblem.

 

Smartlipo (Laser lipolys) är en godkänd metod för alla åldrar. Fettdepån, en gång borttagen, kommer inte tillbaka på det området eftersom kroppen inte kan skapa mer fettceller, bara expandera de fettceller som finns. Givetvis kan patienter fortfarande lägga på sig mer fett i andra obehandlade områden.

 

fettsugning med laser

Hur går det till?
Områden som skall behandlas, märks ut, och infiltreras med lokalbedövning. Laserfibern, i en 1 mm kanyl(som en synål), sätts in i fettdepån, fettcellerna värms upp och spricker bokstavligen och blir till en vätska som naturligt dräneras av det lymfatiska systemet. Ibland används även en fettsug för att ta bort vätskan direkt. Det blir bara lite eller inget blåmärke och du är helt vaken och känner ingen smärta. Området ser omedelbart bättre ut och du får ett speciellt plagg efteråt som stöder och trycker.

 

Tidsåtgång vid behandling. Det tar mellan 20 till 60 minuter när man gör behandlingen under lokalbedövning. Du kanske tar ledigt en dag från jobbet beroende på var behandlingen görs. Du får specifika råd om eftervård, och du får information för att kunna kontakta oss dygnet runt. Ofta är det möjligt att återgå till arbete samma dag som behandlingen.

 

Resultat. 
Det behandlade området ser omedelbart mindre ut men kan ibland se större eller likadant ut som innan behandlingen. Gradvis kommer kroppskonturen att förändras dag efter dag för att ge det förväntade resultatet efter mellan 2 till 4 månader. Om en andra Smartlipo behandling är nödvändigt kan det inte ske på det området mindre än 4 månader efter den föregående behandlingen. Hudåtstramning sker med hjälp av laserljuset.

 

Mängd fett per tillfälle
I kombination med vanlig fettsugning tar vi inte mer än 3 liter fett per tillfälle. Varje tillfälle är minst 6 månader åtskilda. Tar man mer utsätter man patienten för en stor medicinsk risk i onödan.

 

Behöver jag narkos? 
Nej inte vid mindre ingrepp.

Hur länge behöver jag vara från jobbet? 
Om du har ett stillasittande jobb kan du återvända samma eller nästa dag. Om det är ett större ingrepp kan du behöva mer återhämtningstid.

Kan Smartlipo användas för övervikt? 
Metoden är inte gjord med avsikten att behandla övervikt.

Skillnader mellan Smartlipo och kirurgisk fettsugning

  1. Smartlipo ger minimalt obehag under behandlingen och en mild dämpad ömhet efter att lokalbedövningen släppt.

  2. Minimal återhämtningstid

  3. Huden stramar åt runt om det behandlade området. Risken för hudhäng minimeras mycket.

  4. Minimal blödning och blåmärken. Lasern koagulerar de små blodkärlen direkt.

 

Eftervård 
Patienter skall ha på sig det särskilda plagget. Följa en resonabel diet och motions rutin och komma på uppföljande återbesök.
Du skall alltid ta kontakt med oss om det är något särskilt.

 

Tekniskt
Vi använder oss av andra generationens Smartlipo LaserBodySculpting Workstation. Lasern är en Nd:YAG med våglängden 1064 nm som ger en maximal kontinuerlig effekt om 10W, Laserpulser ges med frekvensen 5-40 Hz genom en 0.3 millimeter tunn optisk fiber och kan ge en pulsad effekt om 6000W. Tillräckligt med värme för omedelbar koaguleringseffekt vilket reducerar risken för fettproppar.  

Laserstrålen skickas genom en smal optisk fiber om 0.3 millimeter. Fibern finns i en mycket smal kanyl vars diameter är 1 mm och de ger mycket små sår. Lasern provocerar cellmembranen hos fettceller att gå sönder - i princip smälter man fettet. Det ger en lätt oljig vätska som absorberas och tas omhand om av kroppen själv helt naturligt även om man kan kombinera med att suga ut det.

 

Laserljus ger mycket energi till vävnaden. Varje typ av vävnad absorberar olika mycket av laserljus av en viss våglängd. Smartlipo är optimerat för fettvävnad. Lasern svetsar samtidigt ihop små blodkärl vilket minskar blödning.