PrisInformation


MEN FÖRST VIKTIGA FRÅGOR
SOM DU MÅSTE VETA SVARET PÅ!

Vad betyder det för mig som patient att min kirurg är medlem i SFEP, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi?

Det betyder att du kan känna dig trygg. Estetiska operationer utförda av en välutbildad, erfaren och ansvarsfull plastikkirurg resulterar oftast i en nöjd patient med ökad självkänsla och höjd livskvalitet. För att bli medlem i SFEP krävs inte bara plastikkirurgisk specialistkompetens, utan också fem års verksamhet därefter med intygad erfarenhet av estetiska plastikkirurgiska ingrepp.

 

Är Strandklinikens plastikkirurger med i SFEP? Ja.

Endast läkare som är legitimerad som plastikkirurg skall göra en plastikkirurgisk operation på dig.
Så är det!


Är implantaten FDA-Godkända ? JA, vi har alltid, sedan 2002, enbart använt Mentors implantat.

 

Hur länge har kliniken funnits ? Strandkliniken startade 2002.

 

Hur fungerar uppvaket? Det finns alltid en specialistutbildad sjuksköterska på uppvaket som kontrollerar dig och din återhämtning.

 

Vad ingår i priset? och Mer information om betalning


KORRIGERINGAR

Vi korrigerar kostnadsfritt följande oönskade resultat och komplikationer inom ett år efter primära operationen.
• Onormal ärrbildning
• Post-operativa blödningar
• Post-operativa infektioner
• Onormal muskelpåverkan
• Rotation
• Ruptur
• Dubbelbröst/Bottoming-out

Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid 6- eller 12-månaderskontroll, som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

Kostnadsfri korrigering gäller upp till ett år från ursprungliga operationen.
Kostnadsfri korrigering gäller inte vid en stor viktned-/viktuppgång eller vid en graviditet. Förutsättningen är då en helt annan. Ny bedömning och prisuppgift ges vid ett nytt besök.

Vid en korrigering kan vi inte lova operationstid inom en månad. Tid ges inom ramen för att vi har lediga tider. Vi erbjuder tider så snabbt vi kan.


KAPSELKORREKTION

Kapselkorrektion ingår utan kostnad i 3 år räknat från operationsdatum.

Finansiering, avbetalning, delbetalning.

Medical Finance (tel 020-51 62 00) har en snabb handläggning av lån för vård med olika möjligheter av finansiering.

 

Priser - Plastikkirurgi

Priser är inklusive eventuell mervärdesskatt.

Konsultation - Plastikkirurgi med Plastikkirurg 700 kr.
Videokonsultation med plastikkirurg 500kr

Konsultation av gynekolog för intimkirurgi (inkl ultraljud) 1.200kr

Priser-bröst

Priser-ansikte

Priser-bukplastik

Priser-fettsugning

Priser-intimkirurgi

Priser-gynekolog

Priser-övrigt

Priser-fillers

Priser-medicinska hudbehandlingar, ärr, acne

< klicka för utskrivbar prislista >


Bröst

Pris Kr

kapselgaranti: På Strandkliniken ingår korrigeringsoperation i lokalbedövning utan kostnad under första tre(3) åren.

ALLTID Mentor hallongele implantat

0

Ultraljudsundersökning av implantat inkl. konsultation

För patienter som opererats för bröstförstoring på Strandkliniken. 1.000 kr

För patienter som opererats för bröstförstoring på annan klinik 1.500 kr

Bröstförstoring (Mentor-hallongele)

(Hallongele Cohesive 1)
Upp till 500 CC 41.000
Över 500 CC 42.000

(Cohesive 2 implantat
fastare hallongele)
Upp till 500 CC 42.000
Över 500 CC 43.000

Implantatbyte p.g.a implantatruptur för tidigare bröstförstoringspatient vid strandkliniken första 10 åren

Ett implantat 27.000
Båda implantaten 37.000

Bröstförstoring+Bröstlyft

(Hallongele Cohesive 1)
Upp till 500 CC 72.000
Över 500 CC 73.000

(Cohesive 2 implantat
fastare hallongele)
Upp till 500 CC 73.000
Över 500 CC 74.000

Bröstförstoring+Förminskning

(Hallongele Cohesive 1)
Upp till 500 CC 77.000
Över 500 CC 78.000

(Cohesive 2 implantat
fastare hallongele)
Upp till 500 CC 78.000
Över 500 CC 79.000

Bröstförminskning

55.000 - 75.000

Bröstlyft

Bröstlyft under narkos 45.000 -- 55.000
Bröstlyft under lokalbedövning 40.000

Uttag av implantat Pris Kr

Enblock - Uttag implantat och kapsel

44.000 (Narkos)

Enblock - Uttag av Implantat och kapsel + lyft

64.000 (Narkos)

Enblock – Uttag av Implantat och kapsel + förminskning

69.000--79.000 (Narkos)

Enblock – Uttag av Implantat och kapsel och implantatbyte

62.000 (Narkos)

Enblock – Uttag av Implantat och kapsel,implantatbyte + lyft

84.000 (Narkos)

Uttag av implantat(utan kapselelektomi)

25.000 (Lokalbedövning)

Uttag av Implantat och lyft(utan kapselelektomi)

50.000 - 60.000 (Narkos)

45.000 (Lokalbedövning)

Gynekomasti
Manlig bröstförminskning

under lokalbedövning 32.000 -- 36.000
under narkos 40.000 -- 45.000

Vårtgårdsförminskning, per vårtgård

Under lokalbedövning 8.000-10.000

Förminskning bröstvårta

En bröstvårta 7.000
Två bröstvårtor 12.000

Placeholder image
Ansikte

45.000
Pris Kr
Ögonlocksplastik

Övre 27.000

Undre 29.000

Övre och undre 49.000

Ansiktslyft 78.000 - 84.000
Ansiktslyft + övre eller undre ögonlocksplastik 98.000 - 100.000

Halslyft 68.000 - 76.000
Hakimplantat 36.000 - 40.000
Kindimplantat 62.000
Utstående öron (båda) 27.000 - 35.000
Utstående öron (ena) 18.000
Förminskning av örsnibbar (båda) 18.000
Förminskning av örsnibbar (ena) 10.000
Sy igen hål i örsnibbar (båda) 12.000
Sy igen hål i örsnibbar (ena) 7.000
Läppförstoring, operation med egen fettvävnad 30.000 första gång
22.000 påfyllning
Mage

Pris Kr
Nedre bukplastik(lokal) 38.000
Nedre bukplastik(narkos) 45.000
Mindre bukplastik utan korrektion av magmuskler 65.000 -- 69.000
Stor bukplastik med flyttning av navel samt magmuskel korrektion 72.000-92.000
Fettsugning av kärlekshandtagen i samband med bukplastik Bukplastikpris + 20.000 - 30.000

Fettsugning

Pris Kr
Fettsugning mage 46.000 - 56.000
Fettsugning insida lår eller utsida lår 54.000 - 59.000
Fettsugning höfter 54.000 - 59.000
Fettsugning armar 42.000 - 46.000
Fettsugning hals 27.000 - 35.000
Fettsugning knän 39.000 - 45.000
Fettsugning venusberget 27.000 - 32.000
Fettsugning av kärlekshandtagen i samband med bukplastik Bukplastikpris + 20.000 - 30.000
   Intimkirurgi och Gyn-operationer

Pris Kr

I N T I M K I R U R G I
Vi utför enbart rekonstruktiv kirurgi i intimområdet.
Konsultation av plastikkirurg 700 KR
Konsultation av gynekolog - operation (inkl ultraljud) 1.200kr

 
Labia minor plastik - inre blygdläppar
 
Förminskning inre blygdläppar ( lokalbedövning)
27.000
Ensidig förminskning inre blygdläppar ( lokalbedövning)
14.000
Förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning)
12.000
Förminskning inre blygdläppar (narkos)
30.000
Förminskning inre blygdläppar + förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning)
30.000-32.000
Förminskning inre blygdläppar + förminskning av klitoriskappa (lokalbedövning + sedering)
36.000-40.000
 
 
Labia major plastik - yttre blygdläppar
 
Förminskning av yttre blygdläppar (lokalbedövning)
27.000-30.000
Förminskning av yttre blygdläppar (lokalbedövning + sedering) 
32.000-36.000
 
 
 
 
Fettsugning venusberg
24.000 - 30.000
 
 
Pris Kr

OPERATIVA INGREPP - av gynekolog
(exkl. gyn-undersökning)

 
Konsultation
Gynundersökning inför operation
1.200 kr
 
Perinealplastik
Perinealplastik (lokalbedövning)
28.000
Perinealplastik (Narkos) 
32.000
 
 
Vaginal försnävningsplastik (slidförsnävning)
 
   Främre vaginalväggsplastik (lokalbedövning + sedering)
32.000 kr
   Främre vaginalväggsplastik (narkos)
37.000 kr
 
 
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (lokalbedövning + sedering)
40.000 kr
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (narkos)
45.000 kr
 
 
Främre och bakre (hela slidan) opereras endast i narkos
och med övernattning
Pris lämnas endast i samband med gynundesökning
   
 Prislista för din privata gynekolog - Alla undersökningar görs av specialiStläkare inom gynekologi med lång erfarenhet < klicka för utskrivbar prislista >
Pris Kr
Allmän gyn. undersökning med vaginal ultraljudsundersökning (upp till 30 minuter, om mer tid behövs kostar det mer, 1200 kr för varje ökad 15 min, eller boka ny tid)
Du kan även boka längre tid än 30 minuter när du bokar bokningen.
1.800
Medicinsk abort
7.000
Restbehandling
gyn. undersökning med vaginal ultraljudsundersökning + restbehandling(4.000)
6.400
Graviditetskontroll + ultraljudsundersökning
1.800
Hälsokontroll Gyn. undersökning + cellprov + ultraljudsundersökning
3.000 inkl lab. kostnad cytologi
Rådgivande samtal med gynekolog( 30 minuter)
1.800
vid cellprovtagning tillkommer
800
Övriga provtagningar tillkommer provkostnad  
Remisser, Utlåtanden, Intyg, Recept
550
Ultraljudsundersökning vid graviditet: fram till vecka 12.
Av specialistläkare
1.800
Preventivmedelrådsgivning av läkare -30 min
1.800
HPVmRNA provtagning med Gyn-undersökning (prov om du har virus eller inte).
3.000
Kondylombehandling, och övriga "små" ingrepp
2.500--5.000
Spiralinsättning inkl gynundersökning
ultraljudskontroll och graviditetstest
Spiralkostnad tillkommer.
3.200
+350(koppar)
+1200(hormon)
Spiraluttag inkl gynundersökning
3.200
Spiralbyte inkl gynundersökning,
ultraljudskontroll och graviditetstest
Spiralkostnad tillkommer.
4.200
Insättning av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer +1000kr
3.200
Uttag av Nexplanon
3.200
Byte av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer +1000kr
5.800
Uttag av spiral + Insättning av Nexplanon
Kostnad för Nexplanon tillkommer+1000kr
5.800
Kolposkopi
2.900
     
U N D E R S Ö K N I N G - A N A L     av specialistläkare gynekologi 700 kr
Analflikar - lokalbedövning
7.000-11.000 kr
Analflikar - Narkos
14.000-18.000 kr

Pris Kr

OPERATIVA INGREPP - av gynekolog
(exkl. gyn-undersökning)

 
Konsultation
Gynundersökning inför operation
1.200 kr
 
Perinealplastik
Perinealplastik (lokalbedövning)
28.000
Perinealplastik (Narkos) 
32.000
 
 
Vaginal försnävningsplastik (slidförsnävning)
 
   Främre vaginalväggsplastik (lokalbedövning + sedering)
32.000 kr
   Främre vaginalväggsplastik (narkos)
37.000 kr
 
 
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (lokalbedövning + sedering)
40.000 kr
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (narkos)
45.000 kr
 
 
Främre och bakre (hela slidan) opereras endast i narkos
och med övernattning
Pris lämnas endast i samband med gynundesökning
   
 

Övrigt

Pris Kr
Lårplastik insida 69.000 - 79.000
Armplastik 36.000 - 46.000
Leverfläckar från 2.500
PAD (mikroskopisk undersökning av vävnadsprov) från 700
Övernattning (ingår i vissa operationer) 2.000

 

Bedövning

Vi opererar i lokalbedövning, sedering och narkos. Önskar du annan bedövning än det som står i prislistan tillkommer en kostnad enligt nedan. De allra flesta korrektioner brukar gå alldeles utmärkt att göra under lokalbedövning. Diskutera med doktorn vid ditt besök om du känner dig orolig inför att vara vaken under operationen. Önskar du sedering - ”småslumra” - under ingreppet är kostnaden 5.000 kr, om du önskar narkos – sova - är kostnaden 7.000 kr.


Pris Kr
Sedering 5.000
Narkos 7.000 

Restylane - Restylanebehandling för rynkminskning, läppförstoring, acneärr m.m. Restylane - Restylanebehandling för rynkminskning, läppförstoring, acneärr m.m.
Restylane, Perlane, Juvederm, Botox.
Pris Kr
Restylane 0,5 ml 2.800
Restylane 1,0 ml 3.600
   
Restylane Lyft 1,0 ml 4.100
   
Juvéderm Volbella 1.0 ml 4.500
   
Juvéderm Volift 1.0 ml 4.500
   
Juvéderm Voluma 1.0 ml 4.100
Juvéderm Voluma 2.0 ml 6.800
   
Botox, vistabel panna ett område, ex mellan ögonen 4.100
Botox Vistabel – två områden, ex panna och kråksparken 5.600
Botox Vistabel – tre områden, ex panna, kråksparken och mellan ögonen 7.200

 

bröstförstoring, fettsugning, plastikkirurgi.bukplastik. ögonlocksplastik

SmartXide Fraktionell Laser (CO2)
Pris Kr
Ansikte 8.000
Hela Ansikte inkl. Hals 9.000
Hela Ansikte inkl. Hals & dekolletage 10.000
Dekolletage 6.000
Under Ögon 2.000 - 3.000
Kinder, acne-ärr 5.000
Hals 6.000
Överläpp 3.000
Haka 3.000
Andra priser efter konsultation
Intensivt Pulserande Ljus per behandling
Ansikte; Kärl-kinder, Kärl-enstaka. 1.000 - 7.000
Dekolletage 7.000

 

 

MEDICINSKA HUDBEHANDLINGAR

Pris Kr

M E D I C I N S K A      H U D B E H A N D L I N G AR
(Läkare)

 
Konsultation för ärr och hudbehandlingar (läkare). Varje konsultation tar cirka 20 -- 30 minuter. Per konsultation
700 
Injektionsbehandlingar (hypertrofiska ärr och keloider)
2.000

Microneedling
Varje behandlingstillfälle tar cirka 1 timme eller mer (läkare)

Microneedling med Dermapen eller Dermaroller (hudföryngring):
Ansikte ( hela) / paket 3 behandlingar

3.500
9.000

Hals

paket 3 behandlingar

3.500

7.500 

Ansikte ( hela) + hals

paket 3 behandlingar

5.500

15.000 

Dekolletage

paket 3 behandlingar

3.000

7.500 

Dekolletage + hals

paket 3 behandlingar

5.500

15.000

 

Dermapen / Dermaroller eller en kombination av Dermaroller och Dermapen (för djupa acneärr behandling och hudföryngring  med djupa rynkor) https://www.youtube.com/watch?v=AOzWrbvcRGE

 

Ansikte ( hela)

paket 3 behandlingar

4.500

12.000

Panna, eller kinder, eller haka

3 behandlingar

2.000

5.000

Ryggen
Microneedling med Dermapen eller Dermaroller ( acneärr behandling) 

 

7.000
Hudbristningar
Ett område (t ex två bröst, eller två skinkor) jämbördigt två handflator  
5.000 - 7.000  

Brännskador behandling (kostnad beror på områdets storlek)

https://www.youtube.com/watch?v=rcSo5YuY_9E

4.500 - 12.000
Kemiska peelingar
 
Ansiktet
TCA (mild-medium) ( acne, acneärrbehandling): 1 behandling Paket 3 behandlingar  

4.700

12.000

Hudbristningar

TCA behandling av hudbristningar ( kombinerad metod av sandabrasion med TCA-peeling och variabel ocklusion). Ett område (t ex två bröst, eller två skinkor) jämbördigt två handflator  

5.000-7.000 
Subcision
 

Subcision ärr upp till 5 cm (lokalbedövning)

Subcision ärr längre än 5 cm (lokalbedövning) samt flera ärr efter acne eller vattkoppor

3.000

4.000-10.000 

Punch excision
 

Excision ärr efter akne eller vattkoppor diameter till 3 mm
Enstaka

fler

1.500

3.500 

 

Microdermabrasion enstaka ärr efter akne eller vattkoppor
Paket 3 behandlingar

1.500
4.000

Panna en gång
kur 3 behandlingar)

3.500
11.000 

Kinder en gång
kur 3 behandlingar)
3.500
11.000 
Haka
3.000- 8.000  

Microdermabrasion hela ansikte (acne ärr) en gång
kur 3 behandlingar)

8.500
23.000 
Atrofiska ärr efter skada, op. osv till 5 cm (per behandling);
3.500 
Kryo-kirurgi – nedfrysning
 
Keloider (per behandling)
2.500
Kryo massage ansikte
1.200
Papillom, vårtor (per behandling) enstaka

fler

1.500

3.500

Kirurgisk åtgärd av godartade hudförändringar
På bålen

från 2.000

Tillägg per ytterligare hudförändring (per förändring)

1.000