UTTAG AV IMPLANTAT

Funderar du på att ta ut dina bröstimplantat?
Har du bröstimplantat och är rädd för att drabbas av Breast Implant Illness?
Du är inte ensam, flera kvinnor får symtom av sina implantat och höjer en varningsflagga i media.

” Länk till Sveriges Radio - programmet ”Mina bröstimplantat gjorde mig sjuk": https://sverigesradio.se/avsnitt/1566257 ”

Dr Oya har lång erfarenhet av att ta ut implantat en bloc total kapselektomi – det innebär att implantatet tas ut med kapsel och i ett block.

Dr Oya gör "bloc total capsulectomy" det vill säga, ett uttag av implantat med kringliggande kapseln tillsammans görs. Kapseln med implantatet fortfarande inuti kapselvävnaden tas ut i ett enda stycke, i ett "block". Det måste vara en skicklig kirurg som kan göra "EN BLOCK / TOTAL CAPSULECTOMY EXPLANT" och som tar bort ALL kapselvävnad vid uttaget av implantat. Inte alla kirurger har denna erfarenhet eller skicklighet.
Vi har stor erfarenhet av denna typ av kirurgi, uttag av implantat.
De kliniker som annonserar om uttag av implantat. Hör efter väldigt noga om de tar ut kapsel också, och priset för det. Det är två skilda operationer. Att ta ut implantat är en operation, att ta ut implantat i ett block är ett annat.


Uttag av bröstimplantat

Det finns flera olika alternativ när det gäller uttag av implantat. Vilken metod som passar för just dig går du och dr Oya igenom vid din konsultation. Här nedanför kan du läsa mer om dom olika metoderna.

Kapsel

Ärrvävnaden som naturligt bildas runt främmande föremål som placeras inuti kroppen. Alla föremål som inte finns naturligt inuti kroppen, såsom en splint, knäprotes eller bröstimplantat, kommer att orsaka bildandet av ett lager av ärrvävnad, eller kapsel runt den främmande kroppen. När man diskuterar bröstimplantat är kapseln det lager av ärrvävnad som bildas runt bröstimplantatet.

Enkel borttagning av bröstimplantat

Enkel bröstimplantatborttagning innebär ett snitt ner till och genom implantatkapseln för att ta bort det oönskade bröstimplantatet. Under denna operation lämnas kapseln på plats och avlägsnas inte. Kapseln krymper sedan i storlek och kan ibland delvis brytas ner.

Bröstimplantatborttagning och partiell kapselektomi

En partiell kapselektomi utförs när förutom bröstimplantatborttagning, små delar av kapseln också tas bort. Områdena för kapselborttagning används ofta för att behandla kapsulär kontraktur eller för att ge ett vävnadsprov för patologisk utvärdering. I likhet med en enkel bröstimplantatborttagning kommer den återstående kapseln senare att krympa i storlek eller kan ibland delvis brytas ner.

Avlägsnande av bröstimplantat och total kapselektomi

En total kapselektomi utförs när hela kapseln tas bort efter avlägsnandet av bröstimplantatet. I det här fallet dissekerar jag vanligtvis kapselns ytliga yta, öppnar kapseln och tar bort bröstimplantatet och fortsätter sedan dissekeringen av kapselns djupa yta. Hela kapseln avlägsnas antingen i ett stycke eller flera bitar, beroende på hur lätt operationen är, och kallas därmed en total kapselektomi.

Bröstimplantatborttagning och en bloc kapselektomi

En en bloc kapselektomi utförs när kapseln tas bort i ett stycke med bröstimplantatet som finns inuti kapseln. Det är dock inte möjligt att garantera en blockborttagning av bröstimplantat, särskilt när bröstimplantaten har placerats under pectoralismuskeln. När implantat placeras under muskeln kan det ibland vara svårt, om inte omöjligt, att ta bort ett bröstimplantat med en bloc kapselektomi eftersom kapseln bak är fäst vid revbenen och interkostala muskler.

Målet är alltid att utföra en bloc dock utan att utsätta patienten för livsfarliga risker.

Dokumentering

Efter operation kommer dr Oya och visar implantat med kapsel.

Reklamation av trasigt implantat

De moderna implantat som produceras idag håller mycket hög kvalitet men hållbarheten på bröstimplantaten kan variera.
Om ett implantat är trasigt lämnar de flesta implantat-tillverkare garantier. Ta reda på vad som gäller för dina implantat, hur du går till väga och vad som krävs och behövs, i god tid innan det är dags för din operation. Vi behöver veta detta när vi visar implantaten efter operationen.

Analys

Vid uttag av implantat finns det en mängd analyser man kan göra. Dr Oya skickar endast kapseln på analys om hon upptäcker avvikelser som hon anser bör analyseras för att utesluta tumörer eller om patienten önskar.

Analyserna bekostas av patienten själv.

Kostnaden för analys varierar beroende på vilken typ av analys som önskas och omfattningen av. Ett exempel är kostnaden för BIA-ALCL, där priset i skrivande stund (augusti 2021) börjar på 10 000 kr/kapsel.

Kostnaden betalas i samband med operation. Beloppet regleras uppåt eller neråt när vi vet den faktiska kostnaden. Kopia på fakturan skickas så snart vi erhållit den.Ultraljudsundersökning av bröstimplantat - Check-up görs för att kontrollera implantatet och ge sinnesfrid för de som är oroliga.


Nuförtiden är bröstimplantat mycket tåliga och kan utstå kraftiga påfrestningar men inget material hållen en livstid, detsamma gäller för implantat. Dr Oya rekommenderar sina patienter att undersöka implantaten efter 10-15 år.

Vid en ultraljudsundersökning går det att upptäcka ruptur (skadat implantat), serom (vätska) i bröstet, rotation av, veckbildning på implantatet eller om implantatet är deformerat och tumörer i kapsel.

På Strandkliniken är det dr Oya som utför ultraljudsundersökningar av bröstimplantat. Undersökningen görs med en ultraljudsapparat (Siemens Acuson Juniper) som har ett nytt ultraljudssystem som är högupplösande.

För patienter som opererat för bröstförstoring på Strandkliniken är kostnaden för ultraljudsundersökningen 1000 kr.

För patienter som opererats för bröstförstoring på annan klinik är kostnaden 1500 kr.

Hör av dig till oss för att boka tid för ultraljudsundersökning om du är orolig över dina implantat eller bara vill komma för en check-up av implantateten

Alla Strandklinikens patienter har Mentor implantat.

Aldrig har implantat från något annan tillverkare inopererats på Strandkliniken.