BETALNINGSINFORMATION

VAD INGÅR I PRISET?

• Operation
• Måltider; fika; te, kaffe, juice och smörgås med ost och/eller skinka.
• För patienter som övernattar bjuder vi på något att äta till kvällen och beroende på tid för utskrivning även något dagen därpå. För dig som har allergier, äter särskild kost eller av religiösa skäl inte äter vissa livsmedel rekommenderar vi att ni tar med eget fika/mat att äta efter operationen.
• Priser är inklusive eventuell mervärdesskatt.

• De återbesök som behövs under första året hos vår specialist i plastikkirurgi samt ettårskontroll av operationen.
• Korrigering i lokalbedövning 1 år räknat från operationsdatum. Läs mer här nedanför.
• Kapselkorrigering i lokalbedövning 3 år räknat från operationsdatum. Läs mer här nedanför.

Korrektion, mer än ett år efter operation, räknas som ny operation Läs mer om korrektioner här nedanför.

De allra flesta korrektioner brukar gå alldeles utmärkt att göra under lokalbedövning, önskar du annan bedövning tillkommer kostnad för det. Läs mer om kostnad här nedanför.

KORRIGERINGAR

Vi korrigerar kostnadsfritt följande oönskade resultat och komplikationer inom ett år efter primära operationen.
• Onormal ärrbildning
• Post-operativa blödningar
• Post-operativa infektioner
• Onormal muskelpåverkan
• Rotation
• Ruptur
• Dubbelbröst/Bottoming-out

Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid 6- eller 12-månaderskontroll, som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

Kostnadsfri korrigering gäller upp till ett år från ursprungliga operationen.
Kostnadsfri korrigering gäller inte vid en stor viktned-/viktuppgång eller vid en graviditet.  Förutsättningen är då en helt annan. Ny bedömning och prisuppgift ges vid ett nytt besök.

Vid en korrigering kan vi inte lova operationstid inom en månad. Tid ges inom ramen för att vi har lediga tider. Vi erbjuder tider så snabbt vi kan.

KAPSELKORREKTION

Kapselkorrektion ingår utan kostnad i 3 år räknat från operationsdatum.

FINANSIERING

Vid behov av finansiering av en operation finns det olika alternativ, bland annat finansinstitut som specialiserat sig på hälso- och sjukvårdssektorn, egna banken, eller fackföreningslån.
Medical Finance, www.medicalfinance.se, 020-51 62 00

MOMS

Från 1 januari 2015 är det moms på vissa operationer. Våra priser är korrigerade för det.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning ska ske senast 14 arbetsdagar innan operation. Vi skickar inga fakturor.
Du betalar till angivet/angivna konto/konton. Information om belopp och kontonummer hittar du på din kallelse.

Det krävs inget ocr-nummer. Du skriver endast operationsdatum och namn i meddelandefältet.
Vid annat betalningssätt gäller detsamma, senast 14 arbetsdagar innan operation.

Om tiden mellan bokning och operationsdatum är kortare än 14 dagar ska betalning ske så snart som möjligt.

KONTOUPPGIFTER

Plusgironummer 62 24 87-7, Kontohavare: Danderyds Läkarhus AB.
Plusgironummer 65 37 23-7, Kontohavare: Strandkliniken Estetik och Dental AB.
Plusgironummer 19 71 01-9, Kontohavare: Kibele AB.

SWISH

123 332 04 54, Kibele AB

INTERNATIONAL PAYMENTS:

Account holder: Danderyds Läkarhus AB.
Organisation number 556872-9114
International Bank Account Number
IBAN: SE65 9500 0099 6042 0622 4877
BIC : NDEASESS
Address: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Account holder: Strandkliniken Estetik och Dental AB.
Organisation number 556904-4315
International Bank Account Number
IBAN : SE10 9500 0099 6042 0653 7237
BIC : NDEASESS
Address: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Account holder: Kibele AB.
Organisation number 556612-6628
International Bank Account Number
IBAN : SE23 9500 0099 6042 0197 1019
BIC : NDEASESS
Address: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

AVBOKNING

Konsultation Om du inte kan komma till ett inbokat besök måste du boka av det senast en dag innan besöket. I annat fall blir vi tvungna att fakturera dig 700 kr för uteblivet besök.

OPERATION

Om du behöver omboka eller avboka din operation måste du göra det senast 14 arbetsdagar innan operationsdagen. Om avbokningen inte är av medicinska skäl fakturerar vi dig 10 % av operationskostnaden för våra omkostnader.
Avbokning av medicinska skäl gäller endast för dig och ska styrkas med läkarintyg.