Blygdläppsförminskning, labiaplastik

Termen labiaplastik avser en operation som minskar längden på labia minora, dom inre blygdläpparna och även labia majora, dom yttre blygdläpparna. Blygdläppsförminskning är den vanligaste genitala plastikkirurgi och det kan lindra symtom som exempelvis skav och obehag. Vi utför blygdläppsförminskning i stockholm.

Vi har arbetat med blygdläppsförminskning i 20 år och anses vara referensklinik för intimkirurgi. Vi utför flera intimkirurgiska ingrepp varje månad. Dr Oya är kvinna och anses vara en av de absolut främsta inom området. Plastikkirurgiska ingrepp kan liknas med ett konstverk. Vissa är bra konstnärer, vissa är mindre bra.

Vi opererar cirka 200 intimkirurgipatienter per år och antalet ökar stadigt. Vi får patienter ifrån hela Sverige och ibland andra länder. Strandkliniken är en stor klinik inriktad mot kvinnlig hälsa.

Kvinnor väljer kirurgi av olika skäl, inklusive smärta och skav av blygdläpparna när de cyklar eller under samlag, klåda och irritation.

Vad gör en labiaplastik?

Målet med blygdläppsförminskning är att förminska antingen dom yttre eller inre blygdläpparna för att minska skav och obehag. En blygdläppsförminskning kan utföras för att minska asymmetri när den ena är längre än den andra, eller, vanligare, för att minska längden på båda blygdläpparna.

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för labiaplastik?

Som med alla plastikkirurgiska ingrepp, om du funderar på genital plastikkirurgi, läs på innan du bokar konsultation och operation. Förhandsförberedelse är en investering i ditt slutliga resultat.

Under din konsultation vara beredd att diskutera:

 • Dina kirurgiska mål
 • Medicinska tillstånd, läkemedelsallergier och medicinska behandlingar
 • Nuvarande mediciner, vitaminer, växtbaserade kosttillskott, alkohol, tobak och droganvändning
 • Tidigare operationer

Din plastikkirurg kommer också att:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Undersök och mät din kropp, inklusive detaljerade mätningar
 • Diskutera dina alternativ
 • Rekommendera en behandlingsplan
 • Diskutera troliga resultat av lårlyftskirurgi och eventuella risker eller potentiella komplikationer

Framgången och säkerheten för din procedur beror på din fullständiga uppriktighet under din konsultation.

Var noga med att ställa frågor till din plastikkirurg.

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om labiaplastik?

Förbered dig inför konsultationen genom att:

 • Skriv ner alla dina symtom med tidslinje, mediciner och hälsohistoria, så att du kan prata om dina problem systematiskt.
 • Skriv en lista över dina frågor.
 • Informera om din hälsa och eventuella hälsoproblem.
 • Ställ frågor och kräva svar.
 • Läs dina medicinska journaler och ta med en kopia eller be att få tillgång till dem.
 • Ta med en vän så att de kan stödja dig.

Förslag på frågor att ställa:

 • Är jag en bra kandidat för genital plastikkirurgi?
 • Vad förväntas av mig för att få bästa resultat?
 • Har du blivit särskilt utbildad i denna procedur?
 • Var och hur ska du utföra min procedur?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med min procedur?
 • Hur hanteras komplikationer?
 • Kommer jag att uppleva några förändringar i känslighet under samlag?
 • Hur länge behöver jag vänta efter proceduren för att delta i samlag?
 • Kommer jag att kunna få en vaginal förlossning efter genital plastikkirurgi?
 • Skulle vaginal förlossning påverka resultatet av proceduren?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med det kosmetiska resultatet av min genitala plastikkirurgi?
 • Har du före och efter bilder som jag kan titta på för den här proceduren och vilka resultat är rimliga för mig?

Var noga med att ställa dina plastikkirurg specifika frågor om vad du kan förvänta dig under din återhämtning.

 • Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen?
 • När kommer de att tas bort?
 • När kommer stygnen att tas bort?

Vilka är riskerna med en labiaplastik?

Riskerna med blygdläppsförminskning inkluderar de flesta kirurgiska ingrepp, inklusive blödning, hematom och infektion. Den vanligaste komplikationen är överresektion. Medan vissa kvinnor önskar en aggressiv minskning, detta kan resultera i kronisk torrhet, ärrbildning vid eller nära vaginalöppningen och smärta med samlag. Läkningsproblem är mer benägna att uppstå med en kilprocedur, särskilt om patienten utsätts för ämnen som orsakar blodkärl att krympa.

 • Asymmetri
 • Blödning
 • Hematom
 • Infektion
 • Domningar eller andra förändringar i hudens känsla
 • Underresektion
 • Överresektion
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionär kirurgi
 • Suturer kan spontant komma upp genom huden, bli synliga eller orsaka irritation som kräver avlägsnande
 • Ogynnsam ärrbildning

Dessa risker och andra kommer att diskuteras fullt ut på din konsultation. Det är viktigt att du tar itu med alla dina frågor direkt med din plastikkirurg.

Hur ska jag förbereda mig för labiaplastik?

När du förbereder dig för labiaplastik kan du bli ombedd att:

 • Ta prover eller göra en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Sluta röka
 • Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödningen

När du bokar operation kommer du att få skriftliga instruktioner med detaljerad information om tid, våra betalningsvillkor och hur du ska förbereda dig.

Du bör ordna så att en vän eller familjemedlem hämtar dig efter operationen och stannar hos dig den första natten.

Anestesi för en labiaplastik

Labiaplastik är en operation som kan göras under antingen lokalbedövning eller under sedering (lätt narkos).

Labiaplastik – Hur går det till?

Den vanligaste typen av labiaplastik är trimproceduren, där den extra vävnaden avlägsnas och sys upp direkt. Nästa i popularitet är kilproceduren, som upprätthåller en naturlig kant efter att en pajformad bit vävnad har tagits bort. Extra veck på klitorishuven kan också minskas samtidigt. Stängning görs vanligtvis med absorberbara suturer.

Återhämta sig från en labiaplastik

De flesta patienter tar ledigt en vecka från jobbet,

Patienter kan återuppta bära tamponger eller ha samlag efter fyra till sex veckor.

Medan den mest svullnaden är borta med 6 veckor, kan kvarvarande svullnad ta sex månader att försvinna.

Vilka är resultaten av en labiaplastik?

De flesta patienter som upplevt symtom som skav finner i allmänhet lättnad efter kirurgi.