Blygdläppsförminskning, labiaplastik

Vår klinik erbjuder ett intimkirurgiskt ingrepp kallat blygdläppsförminskning, även känt som labiaplastik. Vi utför detta ingrepp för att lindra fysiska obehag och förbättra livskvaliteten hos kvinnor, inte av rent kosmetiska skäl. Vi prioriterar alltid hälsa och välbefinnande framför estetik, och vi är dedikerade till att förbättra livskvaliteten för våra patienter.

Med mer än 20 års erfarenhet inom intimkirurgi är vi en referensklinik på området och utför cirka 200 operationer varje år. Vi får patienter från hela Sverige och ibland även från andra länder.

De kvinnor som söker blygdläppsförminskning hos oss gör det av flera olika anledningar. Det kan handla om fysiska besvär som smärta och skav vid cykling eller samlag, klåda och irritation, men också om psykologiska effekter som minskad självkänsla och problem med intima relationer.

Vårt mål med blygdläppsförminskning är att minska asymmetri eller förminska längden på båda blygdläpparna för att lindra dessa symtom.

Innan du bokar en konsultation och operation, rekommenderar vi att du läser på och förbereder dig på vad ingreppet innebär. Under din konsultation kommer vi att diskutera dina kirurgiska mål, eventuella medicinska tillstånd och medicinering, samt undersöka och mäta din kropp. Vi kommer också att diskutera troliga resultat och eventuella risker eller komplikationer.

Vi uppmanar alla våra patienter att vara helt ärliga och ställa alla frågor de har till Dr. Oya. Vi är här för att hjälpa dig att känna dig bekväm och trygg genom hela processen. Om du har några frågor eller vill boka en konsultation för blygdläppsförminskning, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Efter blygdläppsförminskning kan du förvänta dig viss svullnad och obehag, men dessa symptom brukar lindras med smärtstillande medel och kylbehandling. Vanligtvis kan patienten återgå till normala aktiviteter inom en vecka, även om det kan ta flera veckor innan fullständig läkning och slutligt resultat uppnås.

Komplikationer är sällsynta men kan inkludera infektion, blödning, ärrbildning, ändrad känslighet och ojämna konturer. Dessutom, som med alla kirurgiska ingrepp, finns det alltid en viss risk för otillfredsställande kosmetiska resultat.

Det är viktigt att diskutera alla förväntningar och bekymmer med Dr. Oya före ingreppet, och att förstå att alla kirurgiska ingrepp medför risker.

Patienten bör vara i god fysisk och mental hälsa före operationen och ha realistiska förväntningar på resultatet.

På vår klinik fokuserar vi på att utföra medicinskt motiverade ingrepp som syftar till att förbättra livskvaliteten och lindra fysiska besvär. Vi strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö där du kan känna dig bekväm att uttrycka dina bekymmer och önskemål.

Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och varje kirurgisk erfarenhet är personlig. Alla ingrepp vi utför är anpassade för att möta den enskilda patientens behov och mål. Dr. Oya och vårt professionella team är här för att stödja dig genom hela processen, från första konsultationen till postoperativ vård.

Vi vill försäkra dig om att ditt välbefinnande är vår främsta prioritet och att vi alltid strävar efter att erbjuda bästa möjliga vård. Om du har några ytterligare frågor eller vill boka en konsultation för blygdläppsförminskning, kontakta oss.


Vilka frågor ska jag ställa till Dr. Oya om Blygdläppsförminskning?

Förbered dig inför konsultationen genom att:

 • Skriv ner alla dina symtom med tidslinje, mediciner och hälsohistoria, så att du kan prata om dina problem systematiskt.
 • Skriv en lista över dina frågor.
 • Informera om din hälsa och eventuella hälsoproblem.
 • Ställ frågor och kräva svar.
 • Läs dina medicinska journaler och ta med en kopia eller be att få tillgång till dem.
 • Ta med en vän så att de kan stödja dig.

Förslag på frågor att ställa:

 • Är jag en bra kandidat för blygdläppsförminskning,
 • Vad förväntas av mig för att få bästa resultat?
 • Har du blivit särskilt utbildad i denna procedur?
 • Var och hur ska du utföra min procedur?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med min procedur?
 • Hur hanteras komplikationer?
 • Kommer jag att uppleva några förändringar i känslighet under samlag?
 • Hur länge behöver jag vänta efter proceduren för att delta i samlag?
 • Kommer jag att kunna få en vaginal förlossning efter blygdläppsförminskning?
 • Skulle vaginal förlossning påverka resultatet av proceduren?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med resultatet av min blygdläppsförminskning?
 • Har du före och efter bilder som jag kan titta på för den här proceduren och vilka resultat är rimliga för mig?

Var noga med att ställa Dr. Oya specifika frågor om vad du kan förvänta dig under din återhämtning.

 • Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen?
 • När kommer de att tas bort?
 • När kommer stygnen att tas bort?

Vilka är riskerna med en blygdläppsförminskning?

Riskerna med blygdläppsförminskning inkluderar de flesta kirurgiska ingrepp, inklusive blödning, hematom och infektion. Den vanligaste komplikationen är överresektion. Medan vissa kvinnor önskar en aggressiv minskning, detta kan resultera i kronisk torrhet, ärrbildning vid eller nära vaginalöppningen och smärta med samlag. Läkningsproblem är mer benägna att uppstå med en kilprocedur, särskilt om patienten utsätts för ämnen som orsakar blodkärl att krympa.

 • Asymmetri
 • Blödning
 • Hematom
 • Infektion
 • Domningar eller andra förändringar i hudens känsla
 • Underresektion
 • Överresektion
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionär kirurgi
 • Suturer kan spontant komma upp genom huden, bli synliga eller orsaka irritation som kräver avlägsnande
 • Ogynnsam ärrbildning

Dessa risker och andra kommer att diskuteras fullt ut på din konsultation. Det är viktigt att du tar itu med alla dina frågor direkt med Dr. Oya.

Hur ska jag förbereda mig för blygdläppsförminskning?

När du förbereder dig för labiaplastik kan du bli ombedd att:

 • Ta prover eller göra en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Sluta röka
 • Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödningen

När du bokar operation kommer du att få skriftliga instruktioner med detaljerad information om tid, våra betalningsvillkor och hur du ska förbereda dig.

Du bör ordna så att en vän eller familjemedlem hämtar dig efter operationen och stannar hos dig den första natten.

Anestesi för en blygdläppsförminskning

Labiaplastik är en operation som kan göras under antingen lokalbedövning eller under sedering (lätt narkos).

blygdläppsförminskning- Hur går det till?

Den vanligaste typen av labiaplastik är trimproceduren, där den extra vävnaden avlägsnas och sys upp direkt. Nästa i popularitet är kilproceduren, som upprätthåller en naturlig kant efter att en pajformad bit vävnad har tagits bort. Extra veck på klitorishuven kan också minskas samtidigt. Stängning görs vanligtvis med absorberbara suturer.

Återhämta sig från en blygdläppsförminskning

De flesta patienter tar ledigt en vecka från jobbet,

Patienter kan återuppta bära tamponger eller ha samlag efter fyra till sex veckor.

Medan den mest svullnaden är borta med 6 veckor, kan kvarvarande svullnad ta sex månader att försvinna.

Vilka är resultaten av en blygdläppsförminskning?

De flesta patienter som upplevt symtom som skav finner i allmänhet lättnad efter kirurgi.