Bröstförminskning, även kallad bröstreduktion, är ett förfarande för att ta bort överflödigt bröstfett, körtelvävnad och hud för att uppnå en bröststorlek mer i proportion till din kropp och för att lindra obehaget i samband med alltför stora bröst (makromastia). Bröstförminskning utförs i stockholm.

Du är hjärtligt välkommen att boka konsultation hos oss. På konsultationen träffar du Dr. Oya, specialist plastikkirurgi, som går igenom vilka förutsättningar du har och vilka önskemål och frågor du har. Du kan känna dig säker hos oss eftersom Dr Oya är specialist i plastikkirurgi sedan 1994 och har opererat flera tusen bröstoperationer. Dr Oya utför  flera bröstförminskningar varje månad.

Bröstförminskning, bröstreduktion, är ingen ”enkel” operation, det finns alltid risk för komplikation, men med en välutbildad specialist i plastikkirurgi minskar riskerna. Blödning, infektion och reaktion på bedövningsmedel kan dock inträffa. Tänk på att bröstreduktion-operationen lämnar ärr efter sig. Du kommer att få ärr runt vårtgården, ett ner mot vecket under bröstet och ett i vecket under bröstet. Alla läker ärr olika. Dessa försvinner inte helt, men med tiden bleknar de. Är man mycket överviktig finns en hel del fett i brösten, går man ner i vikt minskar också bröstens storlek.

Oproportionerligt stora bröst kan orsaka både fysisk och känslomässig ångest för patienter. Patienter med macromastia kan uppleva fysiskt obehag till följd av vikten av brösten. Smärtan kan göra det utmanande för vissa patienter att utföra vanliga fysiska aktiviteter. Tillsammans med de fysiska sjukdomarna i makromastia kan vissa patienter drabbas av känslomässigt lidande eller mer betydande psykiska hälsoproblem som ett resultat av sina stora bröst.

Även om bröstförminskning ofta utförs för att ta itu med medicinska problem, kan patienter som inte har symtom på macromastia men är missnöjda med storleken på sina bröst fortfarande önska genomföra en bröstförminskning av estetiska skäl. Patienter som väljer att genomgå bröstförminskning av kosmetiska skäl kan välja att göra det p.g.a. sociala stigmas och garderobsproblem.

Vem är en bra kandidat för bröstförminskning?

Alltför stora bröst kan orsaka hälsoproblem och känslomässiga problem. Förutom självbildsproblem kan du också uppleva fysisk smärta och obehag. Vikten av överflödig bröstvävnad kan försämra din förmåga att leva ett aktivt liv. Det känslomässiga obehaget och självmedvetandet som ofta förknippas med att ha stora bröst kan vara en lika viktig fråga som det fysiska obehaget och smärtan.

 • Du kan vara en kandidat för bröstförminskning om:
 • Du är fysiskt frisk
 • Du har realistiska förväntningar
 • Du inte röker
 • Du störs av att känna att dina bröst är för stora
 • Du har bröst som begränsar din fysiska aktivitet
 • Du upplever rygg-, nack- och axelsmärta orsakad av vikten på dina bröst
 • Du har axelindrag från bh-remmar
 • Du har hudirritation under bröstvecket

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för bröstförminskning?

Framgången och säkerheten för din bröstförminskning förfarande beror mycket på din fullständiga uppriktighet under din konsultation. Du kommer att få ett antal frågor om din hälsa, önskningar och livsstil.

Under din konsultation var beredd att diskutera:

 • Varför du vill ha operationen, dina förväntningar och önskat resultat
 • Medicinska tillstånd, läkemedelsallergier och medicinska behandlingar
 • Användning av nuvarande mediciner, vitaminer, växtbaserade kosttillskott, alkohol, tobak och droger
 • Tidigare operationer
 • Familjehistoria av bröstcancer och resultat av mammogram eller tidigare tarmbiopsier

Din plastikkirurg kommer också att:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Undersök dina bröst, och göra detaljerade mätningar av deras storlek och form, hudkvalité, placering av dina bröstvårtor och areolas
 • Diskutera dina alternativ och rekommendera en behandlingsplan
 • Diskutera troliga resultat av din bröstförminskning och eventuella risker eller potentiella komplikationer
 • Diskutera användningen av anestesi under din procedur för bröstreduktion

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om bröstförminskning?

Förbered dig inför konsultationen genom att:

 • Skriv ner alla dina symtom med tidslinje, mediciner och hälsohistoria, så att du kan prata om dina problem systematiskt.
 • Skriv en lista över dina frågor.
 • Informera om din hälsa och eventuella hälsoproblem.
 • Ställ frågor och kräva svar.
 • Läs dina medicinska journaler och ta med en kopia eller be att få tillgång till dem.
 • Ta med en vän så att de kan stödja dig.

Förslag på frågor att ställa:

 • Är jag en bra kandidat för bröstreduktion?
 • Vad förväntas av mig för att få de bästa resultaten från bröstförminskning?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med min bröstreduktion?
 • Hur hanteras bröstreduktionskomplikationer?
 • Hur kommer bröstreduktion att påverka min förmåga att amma?
 • Hur kan jag förvänta mig att mina bröst ska se ut över tid? Efter graviditeten? Efter amning?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med resultatet?
 • Har du bröstreduktion före och efter bilder jag kan titta på för denna procedur? Vilka resultat är rimliga för mig att förvänta mig?

Var noga med att ställa frågor: Det är mycket viktigt att ta itu med alla dina frågor direkt med din plastikkirurg.

 • Var ska jag tas efter att min operation är klar?
 • Vilken medicin kommer jag att få eller ordineras efter operationen?
 • Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen?
 • När kommer de att tas bort?
 • När kommer stygnen att tas bort?
 • När kan jag återuppta normal aktivitet och motion?
 • När återvänder jag för återbesök?

Vilka är riskerna med bröstförminskning?

Beslutet att genomgå en bröstförminskningsoperation är extremt personligt. Du måste fundera på om fördelarna jämfört med riskerna och potentiella komplikationer med bröstförsminskning är acceptabla.

Din plastikkirurg och/eller plastikkirurgisk personal kommer i detalj att förklara riskerna med kirurgi. Du kommer att bli ombedd att underteckna samtyckesformulär för att säkerställa att du fullt ut förstår proceduren du kommer att genomgå och eventuella risker eller potentiella komplikationer.

Möjliga risker för bröstförminskning inkluderar:

 • Allergier mot tejp, sutureringsmaterial och lim, blodprodukter, topikala preparat eller injicerbara medel
 • Anestesirisker
 • Blödning (hematom)
 • Blodproppar
 • Bröstasymmetri
 • Bröstkontur och form oegentligheter
 • Förändringar i bröstvårta eller bröstförnimmelse, som kan vara tillfälliga eller permanenta
 • Skador på djupare strukturer – såsom nerver, blodkärl, muskler och lungor – kan uppstå och kan vara tillfälliga eller permanenta
 • Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer
 • Överdriven fasthet i bröstet
 • Fettvävnad djupt i huden kan dö (fettnekros)
 • Vätskeansamling
 • Infektion
 • Smärta, som kan kvarstå
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionell kirurgi
 • Potentiell oförmåga att amma
 • Potentiell förlust av hud/vävnad i bröst där snitt möter varandra
 • Potentiell, partiell eller total förlust av bröstvårtor och areola
 • Missfärgning av huden, permanenta pigmentförändringar, svullnad och blåmärken
 • Ogynnsam ärrbildning

Du borde veta att:

 • Bröstförminskning kan störa vissa diagnostiska procedurer
 • Bröst- och bröstvårthåltagning kan orsaka en infektion
 • Din förmåga att amma efter reduktion av mammaplastik kan vara begränsad; tala med din läkare om du planerar att amma ett barn
 • Bröstförminskningen kan utföras i alla åldrar, men görs bäst när dina bröst är fullt utvecklade
 • Förändringar i brösten under graviditeten kan förändra resultaten av tidigare bröstförminskning, liksom betydande viktfluktuationer

Utövandet av medicin och kirurgi är inte en exakt vetenskap. Även om goda resultat förväntas finns det ingen garanti. I vissa situationer, är det kanske inte  möjligt att uppnå optimala resultat med bröstförminskning med ett enda kirurgiskt ingrepp och ännu en operation kan behövas.

Hur ska jag förbereda mig för bröstförminskning?

Före en bröstförminskning kan du bli ombedd att:

 • Ta prover eller göra en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Göra ett mammogram före operation
 • Sluta röka i god tid före bröstförminskningsoperationen
 • Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödningen

Du kommer att få skriftliga instruktioner om:

 • Vad du ska göra på operationsdagen
 • Postoperativ vård och uppföljning

Du bör ordna så att en vän eller familjemedlem hämtar dig efter operationen och stannar hos dig den första natten.

Bröstförminskning – Hur går det till?

Bröstförminskning kirurgi utförs vanligtvis genom snitt på brösten med kirurgiskt avlägsnande av överflödigt fett, körtelvävnad och hud.

I vissa fall kan överflödigt fett avlägsnas genom fettsugning i samband med excision teknik som beskrivs nedan. Om bröststorleken till stor del beror på fettvävnad och överflödig hud inte är en faktor, kan fettsugning ensam användas i förfarandet för bröstreduktion.

Tekniken som används för att minska storleken på dina bröst kommer att bestämmas av ditt individuella tillstånd, bröstsammansättning, önskad mängd minskning, dina personliga preferenser och kirurgens råd.

Steg 1 – Anestesi

Läkemedel ges för din komfort under bröstförminskningskirurgi.

Steg 2 – Snittet

Snittalternativ inkluderar:

Ett cirkulärt mönster runt areola

Snittlinjerna som finns kvar är synliga och permanenta ärr, även om de vanligtvis är väl dolda under en baddräkt eller bh.

Ett nyckelhål eller racketformat mönster med ett snitt runt areola och vertikalt ner till bröstvecket

Steg 3 – Ta bort vävnad och ompositionering

Efter snittet är gjort, omplaceras bröstvårtan (som förblir fastbunden till sitt ursprungliga blod och nervtillförsel). Areola reduceras vid behov genom excision av hud runt vårtgården.

Underliggande bröstvävnad reduceras, lyfts och formas. Ibland, för extremt stora bröst, bröstvårtan och areola kan behöva tas bort och transplanteras till en högre position på bröstet (fri bröstvårtstransplantat).

Steg 4 – Stänga snitten

Snitten sammanförs för att omforma det nu mindre bröstet. Suturer är skiktade djupt inne i bröstvävnaden för att skapa och stödja de nyformade brösten; kirurgisk tejp stänger huden. Snittlinjer är permanenta, men i de flesta fall kommer att blekna och förbättras avsevärt med tiden.

Steg 5 – Se resultaten

Resultaten av din bröstförminskningsoperation är omedelbart synliga. Med tiden kommer postkirurgisk svullnad att avta och snittlinjer kommer att blekna.

Vad kan jag förvänta mig efter bröstförminskning?

Många patienter har frågor om återhämtning från bröstförminskning kirurgi.

När din bröstförminskning är klar kommer du att få ett förband eller bandage runt bröstet. Ett elastiskt bandage eller stöd-bh används för att minimera svullnad och stödja brösten när de läker.

Ett litet, tunt rör kan tillfälligt placeras under huden för att tömma överflödigt blod eller vätska som kan samlas.

Du kommer att få specifika instruktioner för återhämtning efter bröstförminskning som kan inkludera:

 • Hur du tar hand om dina bröst efter bröstförminskning
 • Ett smärtlindringsschema med instruktioner om hur du tar smärtstillande mediciner för att undvika smärtgenombrott
 • Särskilda problem att vara uppmärksam på
 • Tid för återbesök

Att tänka på efter din operation

Det är viktigt att följa din kirurgs instruktioner. Det är viktigt att de kirurgiska snitten inte utsätts för överdriven kraft, nötning eller rörelse under läkningstiden. Du kommer att få specifika instruktioner om hur du tar hand om dig själv och minimerar riskerna efter operationen.

Vilka resultat bör jag förvänta mig efter bröstförminskning?

Resultaten av bröstförminskning kommer att vara långvariga. Din nya bröststorlek bör hjälpa till att lindra dig från smärta och fysiska begränsningar som upplevs före bröstförminskning.

Men med tiden kan dina bröst förändras på grund av åldrande, viktfluktuationer, hormonella faktorer och gravitation.