Lårplastik/lårlyft

Lårplastik/lårlyft omformar låren genom att minska överflödig hud och fett, vilket resulterar i jämnare hud och bättre proportionerade konturer av låren och underkroppen.

Om konditions- och viktkontrollinsatser inte har uppnått dina mål för en kropp som är fastare, mer ungdomlig och mer proportionell mot din övergripande kroppsbild, kan ett kirurgiskt lyft vara rätt för dig.

Vad lårlyft inte kan göra

Lårlyft är inte avsedda för avlägsnande av överflödigt fett. Fettsugning ensam kan ta bort överflödiga fettdepåer där huden har god elasticitet och kan naturligt anpassa sig till nya kroppskonturer.

I de fall där hudens elasticitet är dålig kan ett lårlyft tillsammans med fettsugning rekommenderas.

Vem är en bra kandidat för lårlyftskirurgi?

I allmänhet är kandidater för ett lårlyft:

 • Personer vars vikt är relativt stabil
 • Personer med överskott av mjukvävnad längs den inre (mediala) lårregionen och/eller det yttre (laterala) låret
 • Friska patienter som inte har medicinska tillstånd som försämrar läkning eller ökar risken för kirurgi
 • Ickerökare
 • Patienter med en positiv syn och realistiska mål för vad lårlyftskirurgi kan åstadkomma
 • Patienter som är engagerade i att leda en hälsosam livsstil, inklusive rätt näring och fitness

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för lårlyft?

Under din konsultation vara beredd att diskutera:

 • Dina kirurgiska mål
 • Medicinska tillstånd, läkemedelsallergier och medicinska behandlingar
 • Nuvarande mediciner, vitaminer, växtbaserade kosttillskott, alkohol, tobak och droganvändning
 • Tidigare operationer

Din plastikkirurg kommer också att:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Undersök och mät din kropp, inklusive detaljerade mätningar
 • Diskutera dina alternativ
 • Rekommendera en behandlingplan
 • Diskutera troliga resultat av lårlyftskirurgi och eventuella risker eller potentiella komplikationer

Framgången och säkerheten för din procedur beror på din fullständiga uppriktighet under din konsultation.

Var noga med att ställa frågor till din plastikkirurg.

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om lårlyft?

Förbered dig inför konsultationen genom att:

 • Skriv ner alla dina symtom med tidslinje, mediciner och hälsohistoria, så att du kan prata om dina problem systematiskt.
 • Skriv en lista över dina frågor.
 • Informera om din hälsa och eventuella hälsoproblem.
 • Ställ frågor och kräva svar.
 • Läs dina medicinska journaler och ta med en kopia eller be att få tillgång till dem.
 • Ta med en vän så att de kan stödja dig.

Förslag på frågor att ställa:

 • Är jag en bra kandidat för detta förfarande?
 • Vad förväntas av mig för att få bästa resultat?
 • Var och hur ska du utföra min procedur?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med min procedur?
 • Hur hanteras komplikationer?
 • Hur kan jag förvänta mig att mina lår ska se ut över tid?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med det kosmetiska resultatet av mitt lårlyft?
 • Har du före och efter bilder som jag kan titta på för den här proceduren och vilka resultat är rimliga för mig?

Var noga med att ställa dina plastikkirurg specifika frågor om vad du kan förvänta dig under din återhämtning.

 • Var ska jag tas efter att min operation är klar?
 • Vilken medicin kommer jag att få eller ordineras efter operationen?
 • Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen?
 • När kommer de att tas bort?
 • När kommer stygnen att tas bort?
 • När kan jag återuppta normal aktivitet och motion?
 • När ska jag komma på återbesök?

Vilka är riskerna med lårlyft?

Beslutet att genomgå plastikkirurgi är extremt personligt, och du måste bestämma om fördelarna, riskerna och potentiella komplikationerna med lårlyft är acceptabla.

Din plastikkirurg kommer i detalj att förklara riskerna med kirurgi.

Möjliga risker för lårlyftskirurgi inkluderar:

 • Anestesirisker
 • Asymmetri
 • Blödning
 • Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer
 • Fettvävnad under huden kan dö (fettnekros)
 • Vätskeansamling (serom)
 • Infektion
 • Större sårseparation
 • Domningar eller andra förändringar i hudens känsla
 • Ihållande smärta
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionär kirurgi
 • Återkommande lössläppthet i huden
 • Missfärgning av huden och/eller svullnad
 • Hudförlust
 • Suturer kan spontant komma upp genom huden, bli synliga eller orsaka irritation som kräver avlägsnande
 • Ogynnsam ärrbildning

Hur ska jag förbereda mig för lårlyft?

När du förbereder dig för lårlyft kan du bli ombedd att:

 • Ta prover eller göra en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Sluta röka
 • Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödningen

När du bokar operation kommer du att få skriftliga instruktioner med detaljerad information om tid, våra betalningsvillkor och hur du ska förbereda dig.

Du bör ordna så att en vän eller familjemedlem hämtar dig efter operationen och stannar hos dig den första natten.

Vilka är stegen vid ett lårlyft?

En lårlyftsprocedur innehåller följande steg:

Steg 1 – Anestesi

Läkemedel administreras för din komfort under de kirurgiska ingreppen. Alternativen inkluderar intravenös sedering och generell anestesi. Din läkare kommer att rekommendera det bästa alternativet för dig.

Steg 2 – Snittet

Snittmönster varierar beroende på vilket eller vilka områden som ska behandlas, graden av korrigering och patient- och kirurgpreferenser.

Inre lårlyftsnitt

En teknik som används för ett lårlyft placerar snitt i ljumsken, sträcker sig nedåt och lindar runt baksidan av låret.

En annan teknik tar bort överflödig hud från ljumsken ner till knäet med ett snitt längs insemen.

Du kan också kvalificera dig för ett minimalt snitt inre lårlyft som innebär ett snitt endast i ljumsken. Din plastikkirurg kommer att avgöra vad som är lämpligt.

Yttre lårlyftssnitt

Att förbättra konturerna av det yttre låret kan kräva ett snitt som sträcker sig från ljumsken runt höften och över ryggen.

Avancerade tekniker tillåter vanligtvis snitt att placeras på strategiska platser där de kan döljas av de flesta typer av kläder och baddräkter. Snitt kan dock vara omfattande.

Steg 3 – Stänga snitten

Djupa suturer i underliggande vävnader hjälper till att bilda och stödja de nyformade konturerna. Suturer, hudhäftande tejper eller clips kan användas för att stänga hudsnitten.

Steg 4 – Se resultaten

Den mjukare stramare kontureringen som följer av ett lårlyft är uppenbar nästan omedelbart, även om den inledningsvis skyms av svullnad och blåmärken. Få mer information om resultat för lårlyft.

Vad kan jag förvänta mig efter lårlyft?

Under din återhämtning från lårlyftsoperationen kan förband/bandage appliceras på dina snitt efter proceduren.

Små, tunna rör kan tillfälligt placeras under huden för att tömma överflödig vätska eller blod som kan samlas.

Du kommer att få specifika instruktioner som kan inkludera:

 • Hur man tar hand om operationsstället/erna
 • Ett smärtlindringsschema med instruktioner om hur du tar smärtstillande mediciner för att undvika smärtgenombrott
 • Särskilda problem att leta efter på operationsstället eller i din allmänna hälsa
 • Tid för återbesök

Att följa din läkares instruktioner är nyckeln till framgången för din operation.

Det är viktigt att de kirurgiska snitten inte utsätts för överdriven kraft, svullnad, nötning eller rörelse under läkningstiden. Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du tar hand om dig själv.

Vilka resultat kan jag förvänta mig efter lårlyft?

Resultaten av ett lårlyft är synliga nästan omedelbart. Det kan dock ta flera månader innan de slutliga resultaten utvecklas fullt ut.

Efter ett lårlyft förbättras hudens kvalitet både i utseende och känsla.

Vissa synliga ärr kommer att finnas kvar, men de övergripande resultaten är långvariga, förutsatt att du behåller en stabil vikt och allmän kondition.

När din kropp åldras är det naturligt att förlora lite fasthet. De flesta av dina första förbättringar bör dock förbli.

Även om goda resultat förväntas av din procedur finns det ingen garanti. I vissa situationer, Det kanske inte är möjligt att uppnå optimala resultat med en enda kirurgiskt ingrepp och ytterligare en operation kan vara nödvändigt.

Bukplastik
Nedre bukplastik
42 000 kr
I lokalbedövning
Nedre bukplastik
47 000 kr
Under narkos
Mindre bukplastik utan korrektion av magmuskler
65 000 - 69 000 kr
Under narkos
Stor bukplastik med flyttning av navel samt korrigering av magmuskler
75 000 - 95 000 kr
Under narkos
Fettsugning av kärlekshand i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Under narkos. Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning
Fettsugning mage
46 000 - 56 000 kr
Fettsugning insida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning utsida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning höfter
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning armar
42 000 - 46 000 kr
Fettsugning hals
29 000 - 35 000 kr
Fettsugning knän
39 000 - 45 000 kr
Fettsugning av kärlekshandtag i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning venusberg
29 000 - 32 000 kr
Armar och lår
Armplastik
48 000 - 54 000 kr
I lokalbedövning
Armplastik
56 000 - 62 000 kr
Under Narkos
Inre lårplastik
72 000 - 82 000 kr