Dr Oya har lång erfarenhet av att ta ut implantat en bloc.

En bloc, total kapsulektomi  sammanfattning: Dr. Oya vid Strandkliniken är en erfaren plastikkirurg specialiserad på enblock total kapsulektomi, där implantat och dess kapsel avlägsnas i ett ”block”. Hon har framgångsrikt genomfört denna procedur på närmare 500 patienter (februari 2023). Strandkliniken, en referensklinik för denna operation, använder det senaste ultraljudssystemet från Siemens för implantatundersökningar, i enlighet med amerikanska FDA:s rekommendationer. Om du upplever oro över dina bröstimplantat och för ’Breast Implant Illness’, finns Dr. Oya tillgänglig för att ge råd och hjälp baserat på hennes omfattande erfarenhet och djupa förståelse för dessa bekymmer. Strandkliniken har fast pris för ”en bloc” kirurgi.

Det finns sammanfattningar av FDA rapporter och länkar längre ner på denna webbsida.

Prislista finns längre ned på denna webbsida.

Dr Oya besitter en omfattande erfarenhet av att utföra en bloc, total kapsulektomi, en metod som innebär att implantatet tillsammans med dess kapsel avlägsnas i ett enda stycke. Detta innebär att kapseln, med implantatet fortfarande innanför, extraheras i ett sammanhängande ”block”. Strandkliniken har etablerat sig som en referensklinik för denna procedur.

I februari 2023, hade Dr. Oya framgångsrikt genomfört enbloc-implantatextraktion på närmare 500 patienter.

När kliniker marknadsför tjänster för implantatextraktion, är det viktigt att noggrant fråga om de även tar bort kapseln, samt vad detta skulle kosta. Det är två distinkta operationer – att ta bort implantatet är en sak, att avlägsna det tillsammans med kapseln i ett ”block” är en annan. Det kräver en särskilt skicklig kirurg att genomföra en ”EN BLOCK ,TOTAL KAPSULEKTOMI”, där ALL kapselvävnad tas bort vid uttaget av implantatet. Tyvärr har inte alla kirurger denna kompetens, men Dr Oya har stor erfarenhet av just denna typ av kirurgi.

Vad händer om enbart implantat tas ut och kapsel är kvar? När ett bröstimplantat tas bort och kapseln lämnas kvar, har kroppen möjlighet att börja bryta ner och absorbera delar av kapseln. Denna process varierar mellan patienter och kan ta olika lång tid, månader, år. Det är dock möjligt att inte all kapselvävnad bryts ner och absorberas, och i dessa fall kan kvarvarande vävnad orsaka obehag, såsom smärta eller estetiska problem. 

Vid Ultraljudsundersökning följer Dr. Oya de amerikanska livsmedels- och läkemedelsverkets (FDA) rekommendationer för implantatundersökningar. Strandkliniken har ett avancerat ultraljudssystem från Siemens som levererar högupplösta bilder och detaljerad information om implantatet.

Känner du oro över dina bröstimplantat och den potentiella risken för ’Breast Implant Illness’? Du är inte ensam. Ett stort antal kvinnor upplever symptom som kan kopplas till deras implantat, vilket nyligen har fått ökad mediauppmärksamhet. På Strandkliniken finns Dr Oya, en kvinna med omfattande erfarenhet och djup förståelse för dina bekymmer. Hon specialiserar sig på ’en bloc’, en teknik där implantatet och dess omgivande vävnad tas bort i ett sammanhängande stycke.  

Dr Oya berättar:
Hej, jag är Dr Oya, en erfaren och kunnig plastikkirurg, och jag vill förklara skillnaden mellan ”total kapsulektomi” och ”en bloc kapsulektomi”, två tekniker som jag använder vid borttagning av bröstimplantat:

Total kapsulektomi: Under en total kapsulektomi strävar jag efter att ta bort hela kapseln, men inte nödvändigtvis tillsammans med implantatet i ett stycke. Jag tar först bort implantatet och sedan kapseln. Denna teknik kan vara mindre tekniskt krävande och potentiellt säkrare i vissa situationer, till exempel när kapseln är tunn och nära ansluten till bröstkorgen eller lungorna.

En Bloc kapsulektomi
: Under en en bloc kapsulektomi strävar jag efter att ta bort implantatet och hela den omgivande kapseln som ett enda stycke. Syftet med denna procedur är att minimera risken för kontaminering från innehållet i implantatet eller insidan av kapseln. Det är en mer komplex procedur som kräver erfarenhet och skicklighet. Det kanske inte alltid är möjligt, beroende på patientens specifika situation. En mindre skicklig kirurg eller plastikkirurg kanske inte kan ingreppet och bör inte utföra detta ingrepp.

Som din plastikkirurg, Dr Oya, vill jag förmedla hur viktigt det är för mig att du känner dig hörd och förstådd genom hela processen. Jag är fullt medveten om att bröstimplantat bär med sig risker, precis som alla medicinska ingrepp, och jag är här för att hjälpa dig att förstå dessa risker och ta informerade beslut om din hälsa.

Kom ihåg, du är unik – din kropp, dina erfarenheter, din hälsa och dina bekymmer är alla unika för dig. Därför är det viktigt för mig att ta dina erfarenheter och bekymmer på allvar, och att anpassa din vård till just dina behov och önskemål. Jag värdesätter din röst och din erfarenhet, och jag är här för att stödja dig genom varje steg i din medicinska behandling. En del kliniker och plastikkirurger tar inte tillräckligt hänsyn till kvinnors rädsla och oro över potentiella hälsorisker med bröstimplantat. Det kan verka som att de avfärdar de bekymmer som kvinnor har och som kan ha en verklig påverkan på deras livskvalitet.

Varför välja En Bloc-borttagning?

En Bloc-borttagning anses vara det mest omfattande alternativet för borttagning av bröstimplantat. Det rekommenderas särskilt när:

 • Det finns misstankar om implantatruptur
 • Det finns symtom på sjukdom relaterad till bröstimplantat (BII)
 • Det finns en diagnos av anaplastiskt stort celllymfom (ALCL)
 • För sinnesro med vetskap om att allt implantatmaterial har tagits bort grundligt.

 

Bilder på trasiga Implantat som tagits ut av Dr Oya finns i slutet av denna webbsida. 

” Länk till Sveriges Radio, Breast implant Illness – https://sverigesradio.se/artikel/cecilia-tog-ur-sina-brostimplantat-fick-livet-tillbaka

” Länk till Sveriges Radio – programmet ”Mina bröstimplantat gjorde mig sjuk”: https://sverigesradio.se/avsnitt/1566

 

OBS – Återkallande av Allergan bröstimplantat- (Strandkliniken har alltid enbart använt Mentor Bröstimplantat). 1 juni 2020.

1 juni 2020: To protect individuals from the increased risk of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL), associated with Allergan BIOCELL textured breast implants, the Food and Drug Administration (FDA) requested that Allergan recall its BIOCELL textured breast implants and tissue expanders.

För mer detaljerad information om risker och säkerhetsaspekter relaterade till bröstimplantat, inklusive BIA-ALCL och BII, läs vår guide om bröstimplantatsäkerhet.

Uttag av bröstimplantat – Implantat bör bytas ut.

Det finns flera olika alternativ när det gäller uttag av implantat. Vilken metod som passar för just dig går du och dr Oya igenom vid din konsultation. Här nedanför kan du läsa mer om dom olika metoderna.

Att tänka på

En bröstförstoring kan orsaka häng, förändringar på bröstkorgen och även förändringar på bröstvårtan. Korrigering av dessa förändringar ingår inte i uttag av implantat, enblock och explantation. Uttag implantat innebär endast uttag av själva implantatet och implantatet och kapsel.

Önskar du korrigera något av dessa förändringar eller något annat i samband med uttag tillkommer en kostnad för detta. Skriv ner dina funderingar och frågor och ta med på konsultationen.

Kapsel

Ärrvävnaden som naturligt bildas runt främmande föremål som placeras inuti kroppen. Alla föremål som inte finns naturligt inuti kroppen, såsom en splint, knäprotes eller bröstimplantat, kommer att orsaka bildandet av ett lager av ärrvävnad, eller kapsel runt den främmande kroppen. När man diskuterar bröstimplantat är kapseln det lager av ärrvävnad som bildas runt bröstimplantatet.

Enkel borttagning av bröstimplantat

Enkel bröstimplantatborttagning innebär ett snitt ner till och genom implantatkapseln för att ta bort det oönskade bröstimplantatet. Under denna operation lämnas kapseln på plats och avlägsnas inte. Kapseln krymper sedan i storlek och kan ibland delvis brytas ner.

Bröstimplantatborttagning och partiell kapsulektomi

En partiell kapsulektomi utförs när förutom bröstimplantatborttagning, små delar av kapseln också tas bort. Områdena för kapselborttagning används ofta för att behandla kapsulär kontraktur eller för att ge ett vävnadsprov för patologisk utvärdering. I likhet med en enkel bröstimplantatborttagning kommer den återstående kapseln senare att krympa i storlek eller kan ibland delvis brytas ner.

Avlägsnande av bröstimplantat och total kapsulektomi

En total kapsulektomi utförs när hela kapseln tas bort efter avlägsnandet av bröstimplantatet. I det här fallet dissekerar jag vanligtvis kapselns ytliga yta, öppnar kapseln och tar bort bröstimplantatet och fortsätter sedan dissekeringen av kapselns djupa yta. Hela kapseln avlägsnas antingen i ett stycke eller flera bitar, beroende på hur lätt operationen är, och kallas därmed en total kapsulektomi.

Bröstimplantatborttagning och en bloc kapsulektomi

En en bloc kapsulektomi utförs när kapseln tas bort i ett stycke med bröstimplantatet som finns inuti kapseln. Det är dock inte möjligt att garantera en blockborttagning av bröstimplantat, särskilt när bröstimplantaten har placerats under pectoralismuskeln. När implantat placeras under muskeln kan det ibland vara svårt, om inte omöjligt, att ta bort ett bröstimplantat med en bloc kapsulektomi eftersom kapseln bak är fäst vid revbenen och interkostala muskler.

Målet är alltid att utföra en bloc dock utan att utsätta patienten för livsfarliga risker.

Dokumentering

Efter operation kommer dr Oya och visar implantat med kapsel.

Reklamation av trasigt implantat

De moderna implantat som produceras idag håller mycket hög kvalitet men hållbarheten på bröstimplantaten kan variera.
Om ett implantat är trasigt lämnar de flesta implantat-tillverkare garantier. Ta reda på vad som gäller för dina implantat, hur du går till väga och vad som krävs och behövs, i god tid innan det är dags för din operation. Vi behöver veta detta när vi visar implantaten efter operationen.

Analys

Vid uttag av implantat finns det en mängd analyser man kan göra. Dr Oya skickar endast kapseln på analys om hon upptäcker avvikelser som hon anser bör analyseras för att utesluta tumörer eller om patienten önskar.

Analyserna bekostas av patienten själv.

Kostnaden för analys varierar beroende på vilken typ av analys som önskas och omfattningen av. Ett exempel är kostnaden för BIA-ALCL, där priset i skrivande stund (augusti 2021) börjar på 10 000 kr/kapsel.

Kostnaden betalas i samband med operation. Beloppet regleras uppåt eller neråt när vi vet den faktiska kostnaden. Kopia på fakturan skickas så snart vi erhållit den.

Alla Strandklinikens patienter har Mentor implantat.

Dr Oya har aldrig använt implantat av annat märke än Mentor på Strandkliniken.

 

lång översatt text från FDA

( U.S Food and Drug Administration. Ett godkännande från FDA är mycket svårt att få.)

länk : What to Know About Breast Implants | FDA

Vad Man Bör Veta Om Bröstimplantat

Bör jag skaffa bröstimplantat? Bör de vara av saltlösning eller silikon? Vilken stil? Hur mycket uppföljning krävs efter operationen?

Det är vanliga frågor som människor har när de överväger bröstimplantat.

Därför erbjuder FDA följande information för att hjälpa människor att fatta informerade beslut om huruvida de ska använda bröstimplantat.

FDA har godkänt implantat för att öka bröststorleken (känt som förstoring), för rekonstruktion efter bröstcancerkirurgi eller trauma, samt för att korrigera utvecklingsdefekter. FDA har också godkänt bröstimplantat för att korrigera eller förbättra resultatet av en tidigare operation.

Det finns två typer av FDA-godkända bröstimplantat: saltvattenfyllda och silikongelfyllda. Båda har ett yttre skal av silikon och varierar i storlek, skalens tjocklek, ytanstruktur och form (kontur).

 

Känn till riskerna med bröstimplantat

FDA-godkända implantat genomgår omfattande tester innan godkännande för att visa rimlig säkerhet och effektivitet. Ändå finns det risker associerade med alla bröstimplantat, inklusive:

Ytterligare operationer Bröstimplantat-associerad anaplastisk storcellig lymfom (BIA-ALCL), vilket är en cancer i immunsystemet Systemiska symtom, ofta kallade bröstimplantatsjukdom (BII) Kapsulär kontraktur (ärrvävnad som klämmer implantatet) Bröstsmärta Ruptur (sprickor eller hål i skalet) av saltvatten- och silikongelfyllda implantat Deflation (med synlig förändring av bröststorleken) av saltvattenfyllda implantat Tyst (utan symtom) ruptur av silikongelfyllda implantat Infektion Silikonet som används för bröstimplantat skiljer sig från injicerbart silikon. Injicerbart silikon är inte FDA-godkänt för bröstförstoring, bröstrekonstruktion eller för kroppskonturering.

 

Bröstimplantat är inte livstidsprodukter

Ju längre du har bröstimplantat, desto större är chanserna att du kommer att utveckla komplikationer, varav några kommer att kräva mer kirurgi.

Livslängden för bröstimplantat varierar från person till person och kan inte förutsägas. Det betyder att alla med bröstimplantat kan behöva ytterligare operationer, men ingen kan förutsäga när. Patienter kan också begära ytterligare operationer för att ändra storleken eller formen på sina bröst.

 

Förstå produktmärkning för implantat

För att hjälpa patienter att vara medvetna om riskerna med bröstimplantat innan deras operation, kräver FDA att alla FDA-godkända bröstimplantat inkluderar märkning med lättförståelig information om fördelarna och riskerna med produkten. Detta krav är avsett att förbättra de diskussioner patienterna har med sin läkare om fördelarna och riskerna med implantat. Den obligatoriska märkningsinformationen inkluderar en patientbeslutschecklista som belyser viktig information om risker; varningsinformation formaterad i en ruta för att göra den märkbar; och ett patientkort med information specifik för patientens implantat, såsom serienummer eller partinummer och stil och storlek.

FDA begränsar försäljningen och distributionen av bröstimplantat till endast vårdgivare och anläggningar som tillhandahåller information till patienter med hjälp av patientbeslutschecklistan. Patienten måste få möjlighet att initiala och underteckna checklistan innan de godkänner operationen, och den måste undertecknas av läkaren som implanterar enheten.

Dessutom råder FDA att patienterna läser Sammanfattning av säkerhets- och effektivitetsdata och produktmärkning för varje implantat för att lära sig om de material som används för att konstruera enheten, enhetens egenskaper och de fyllmedel som används. Sammanfattning av säkerhets- och effektivitetsdata har producerats för alla godkända saltvatten- och silikongelfyllda bröstimplantat. Sammanfattningen av säkerhets- och effektivitetsdata och produktmärkningen ger information om indikationer för användning, risker, varningar, försiktighetsåtgärder och studier associerade med FDA:s godkännande av enheten.

Sammanfattningen av säkerhets- och effektivitetsdata ger också information om den kliniska studie som användes för enhetsgodkännande. De allvarligaste komplikationerna är de som leder till ytterligare operationer, såsom rupturer eller kapsulär kontraktur, eller BIA-ALCL-diagnos.

 

Kommunicera med din kirurg

Kirurger kommer att diskutera formen, storleken, ytanstrukturen, placeringen av implantatet och incisionsplatsen för varje person. Fråga din kirurg om deras erfarenhet av att utföra bröstimplantatoperationer, det kirurgiska förfarandet och de sätt som implantatet kan påverka ditt liv.

Berätta för din kirurg om tidigare operationer och din kropps respons. Till exempel, diskutera om operationer resulterade i en mer än förväntad mängd ärrvävnad. Diskutera också dina förväntningar. Dessa diskussioner hjälper dig och kirurgen att fatta beslut som uppnår det önskade utseendet, inklusive beslut om incisionsplats och storlek, samt implantatets storlek, material, textur och placering.

Många patienter har ytterligare operationer för att ändra implantatstorlek. För att uppnå bästa resultat efter första ingreppet krävs noggrann planering och rimliga förväntningar.

 

Känn till de långsiktiga riskerna med bröstimplantat

FDA har identifierat ett samband mellan bröstimplantat och utvecklingen av bröstimplantat-associerad anaplastisk storcellig lymfom (BIA-ALCL), en typ av non-Hodgkins lymfom. Patienter som har bröstimplantat kan ha en ökad risk att utveckla denna cancer som mestadels utvecklas i vätskan eller ärrvävnaden runt implantatet.

Bröstimplantat har antingen släta eller strukturerade ytor (skal). BIA-ALCL utvecklas oftare hos patienter med strukturerade implantat än hos dem med släta implantat. Liksom andra lymfom är BIA-ALCL en cancer i immunsystemet och inte i bröstvävnaden.

Vissa patienter med implantat har också rapporterat hälsoproblem såsom bindvävssjukdomar (som lupus och reumatoid artrit), amningsproblem eller reproduktionsproblem. För närvarande finns det otillräckliga bevis för att stödja ett samband mellan bröstimplantat och dessa diagnoser.

Dessutom har vissa patienter som fått bröstimplantat rapporterat en mängd systemiska symtom såsom ledvärk, muskelvärk, förvirring, kronisk trötthet, autoimmuna sjukdomar och andra. Den individuella patientrisken för att utveckla dessa symtom har inte fastställts väl.

 

Övervaka Dina Bröstimplantat

Generellt sett, följ din kirurgs instruktioner om hur du ska övervaka dina bröstimplantat.

Om du märker några ovanliga tecken eller symtom, rapportera dem omedelbart till din kirurg eller vårdgivare. Vårdgivare och patienter uppmuntras att rapportera negativa händelser eller biverkningar relaterade till användningen av dessa produkter till FDA:s MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program.

Följ även din vårdgivares instruktioner för bildtagning för screening av bröstcancer, eftersom detta kan vara annorlunda för patienter som har genomgått bröstförstoring och för de patienter som har genomgått bröstrekonstruktion. Om du bokar tid för mammografi, informera mammografianläggningen om att du har bröstimplantat och fråga dem vad du kan förvänta dig avseende mammografi med bröstimplantat.

Din kirurg eller vårdgivare kan också rekommendera andra tester, såsom ultraljud eller magnetresonanstomografi (MRI). FDA rekommenderar att patienter med silikonimplantat regelbundet screenas för att upptäcka tysta rupturer.

Om du har specifika frågor om bröstimplantat, fråga din kirurg eller vårdgivare.

mer länkar finns på webbsidan länk: What to Know About Breast Implants | FDA

 

 

Svensk Sammanfattning av text från
länk: Medical Device Reports of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma | FDA

Sammanfattning av FDA:s medicintekniska rapporter (MDR) fram till den 30 juni 2023 gällande anaplastiskt storcelligt lymfom associerat med bröstimplantat (BIA-ALCL) belyser betydande skillnader i antalet fall associerade med olika implantattillverkare, särskilt Mentor och Allergan.

 

Totalt Antal Rapporterade Fall och Dödsfall: 
FDA tog emot 1 264 globala MDR-rapporter för BIA-ALCL, inklusive 63 rapporterade dödsfall.

Implantattillverkare:
Allergan: En betydande majoritet av BIA-ALCL-fallen (85% eller 1 079 fall) och dödsfallen (59% eller 37 dödsfall) är associerade med Allergans implantat.

Mentor: Ett mycket mindre antal fall (6% eller 71 fall) och endast 1 dödsfall (2%) är kopplade till Mentors implantat.

Implantategenskaper:
Majoriteten av BIA-ALCL-fallen involverade texturerade implantat (73% eller 918 fall).
Implantat fyllda med silikon var vanligare i rapporterade fall (66% eller 829 fall) än de med saltlösning (26% eller 329 fall).

Klinisk Presentation: Vanliga kliniska presentationer inkluderade serom, bröstsvullnad/-smärta, kapselkontraktur och massa/klump vid implantatet.

Biomarkörer:
CD30-positivitet fanns i 43% (538 fall) av BIA-ALCL-fallen. ALK-negativitet rapporterades i 42% (529 fall).

Demografi och Kliniska Detaljer:
Medianåldern vid diagnos var 53 år, med ett spann från 24 till 90 år.
Mediantiden från det senaste implantatet till diagnos var 8 år.

Rapporterande Länder:
Fallen var nästan jämnt fördelade mellan USA (44% eller 552 fall) och andra länder (45% eller 573 fall).

Begränsningar av MDR-systemet:
MDR-systemet, trots att det är en värdefull informationskälla, har begränsningar som ofullständig eller felaktig data, potentiell under-rapportering och dubbelrapportering, vilket gör det utmanande att bestämma den exakta incidensen eller prevalensen av BIA-ALCL.

Denna sammanfattning indikerar ett betydligt högre antal problemfall associerade med Allergans implantat jämfört med Mentor, med en skillnad på mer än en storleksordning både i totala fall och rapporterade dödsfall. Det är dock viktigt att notera begränsningarna i MDR-systemet när det gäller att dra definitiva slutsatser.

 

 

Svensk Sammanfattning av text från ”Bröstimplantat: Rapporter om skivepitelcancer och olika lymfom i kapseln runt implantat: FDA:s säkerhetsmeddelande”
länk: Breast Implants: Reports of Squamous Cell Carcinoma and Various Lymphomas in Capsule Around Implants: FDA Safety Communication | FDA

 

Här är en sammanfattning av FDA:s säkerhetsmeddelande gällande rapporter om skivepitelcancer (SCC) och olika lymfom i kapseln runt bröstimplantat, uppdaterad den 22 mars 2023, översatt till svenska:

 1. Uppdatering och Rapportering till PROFILE-registret:
  • Från och med den 22 mars 2023 uppmuntras vårdgivare att rapportera fall av SCC, olika lymfom, och andra cancerformer i kapseln runt bröstimplantat till PROFILE-registret, ett samarbete mellan ASPS, PSF och FDA. Rapporter om bröstimplantat-associerat anaplastiskt storcelligt lymfom (BIA-ALCL) ska också skickas till PROFILE.
 2. FDA:s Granskning av Data:
  • FDA:s pågående granskning av litteratur och medicintekniska rapporter (MDR) har identifierat 19 fall av SCC i kapseln runt bröstimplantat. Det har rapporterats om dödsfall på grund av sjukdomens progression. Orsaken, förekomsten och riskfaktorerna för SCC i dessa fall är dock okända.
 3. Medvetenhet och Rapportering Uppmuntras:
  • Vårdgivare och personer med eller som överväger bröstimplantat bör vara medvetna om rapporterade fall av SCC och olika lymfom (annat än BIA-ALCL) runt bröstimplantat.
  • FDA fortsätter att uppmana till rapportering av fall av SCC, lymfom eller andra cancerformer runt bröstimplantat via FDA:s MedWatch-program.
 4. Rekommendationer för Personer med eller som Överväger Bröstimplantat:
  • Personer bör lära sig mer om riskerna och fördelarna med bröstimplantat och fortsätta med rutinmässig medicinsk vård utan förändringar på grund av dessa bekymmer.
  • Medvetenhet om rapporterade fall av SCC och olika lymfom rekommenderas. Eventuella förändringar i brösten eller implantaten bör föranleda samråd med en vårdgivare.
  • FDA rekommenderar inte borttagning av bröstimplantat om det inte finns några symtom relaterade till SCC eller olika lymfom.
 5. Rekommendationer för Vårdgivare:
  • Vårdgivare bör fortsätta med rutinmässig vård för patienter med bröstimplantat och vara medvetna om rapporterade fall av SCC och olika lymfom.
  • Vid undersökning av prover från bröstimplantat bör alla fynd och potentiella diagnoser karaktäriseras.
  • Uppdaterade rekommendationer inkluderar att diskutera information om SCC och olika lymfom med patienter och utveckla individuella behandlingsplaner för diagnostiserade patienter.
  • Det är avgörande att rapportera alla fall av SCC, lymfom och andra cancerformer i kapseln till FDA.
 6. Information att Inkludera i Rapporter:
  • Rapporter bör innehålla detaljer om klinisk presentation, historik om bröstimplantat, genomförda bildstudier, patologi av kapselvävnaden, behandlingsterapi och resultat.
 7. Kontinuitet med Tidigare Rekommendationer:
  • Dessa rekommendationer förändrar inte de tidigare riktlinjerna från FDA gällande BIA-ALCL.

Denna sammanfattning betonar vikten av medvetenhet, rapportering och individualiserad patientvård i sammanhanget av SCC och lymfom associerade med bröstimplantat.

 

 

Uttag av en bloc bröstimplantat – Trasiga Implantat som tagits ut på Strandkliniken av Dr Oya.

 

Förkalkningar har blivit synliga i ett av implantaten. Dessa förkalkningar har bildats av kroppen inuti själva implantatet.


Bröstförstoring
Under narkos
Bröstförstoring
41 000 - 43 000 kr
Bröstförstoring och lyft
72 000 kr
Bröstförstoring och förminskning
79 000 – 82 000 kr
Implantatbyte
Samma pris som för Bröstförstoring
Inkl. narkos
Implantatbyte på grund av ruptur
37 000 kr
Gäller för patienter som opererats för bröstförstoring på Strandkliniken senaste 10 åren
Bröstförminskning
Under narkos
Bröstförminskning
59 000 – 69 000 kr
Bröstlyft
I lokalbedövning
45 000 kr
Under narkos
49 000 - 54 000 kr
Enblock - Explant
Under narkos
Uttag av implantat inklusive kapsel
49 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och lyft
72 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och förminskning
79 000 - 82 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och implantatbyte
69 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och implantatbyte och lyft
89 000 kr
Uttag av implantat
Utan kapselektomi
29 000 kr
I lokalbedövning
Uttag av implantat och lyft (utan kapselektomi)
54 000 kr
I lokalbedövning
Uttag av implantat och lyft (utan kapselektomi)
59 000 - 62 000 kr
Under narkos
Gynekomasti - manlig bröstförminskning
I lokalbedövning
40 000 - 46 000 kr
Under narkos
48 000 - 55 000 kr
Vårtgård och bröstvårta
I lokalbedövning
Vårtgårdsförminskning
24 000 - 27 000 kr
Pris per vårtgård
Förminskning av en bröstvårta
14 000 kr
Förminskning av båda bröstvårtorna
18 000 kr