Dr Oya har lång erfarenhet av att ta ut implantat en bloc.

Dr Oya har lång erfarenhet av att ta ut implantat enblock total kapsulektomi – det innebär att implantatet tas ut med kapsel och i ett block. Kapseln med implantatet fortfarande inuti kapselvävnaden tas ut i ett enda stycke, i ett ”block”. Strandkliniken har blivit referensklinik för enbloc. 

De kliniker som annonserar om uttag av implantat. Hör efter väldigt noga om de tar ut kapsel också, och priset för det. Det är två skilda operationer. Att ta ut implantat är en operation, att ta ut implantat i ett block är ett annat. Det måste vara en skicklig kirurg som kan göra ”EN BLOCK / TOTAL CAPSULECTOMY EXPLANT” och som tar bort ALL kapselvävnad vid uttaget av implantat. Inte alla kirurger har denna erfarenhet.
Dr Oya har stor erfarenhet av denna typ av kirurgi. 

TA UT DINA BRÖST-IMPLANTAT? DET HÄR SKA DU TÄNKA PÅ

Har du bröstimplantat och är rädd för att drabbas av ”Breast Implant Illness”?. Du är inte ensam, flera kvinnor får symtom av sina implantat och höjer en varningsflagga i media. Dr Oya på Strandkliniken har lång erfarenhet av att ta ut implantat med ett ”bloc total capsulectomy” – det innebär att implantatet tas ut med vävnad och i ett block.

– Att ta ut implantat är en operation, att ta ut ”implantat i block” en annan.

” Länk till Sveriges Radio, Breast implant Illness – https://sverigesradio.se/artikel/cecilia-tog-ur-sina-brostimplantat-fick-livet-tillbaka

” Länk till Sveriges Radio – programmet ”Mina bröstimplantat gjorde mig sjuk”: https://sverigesradio.se/avsnitt/1566

 

OBS – Återkallande av Allergan bröstimplantat- Strandkliniken har alltid enbart använt Mentor Bröstimplantat. 1 juni 2020.

1 juni 2020: To protect individuals from the increased risk of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL), associated with Allergan BIOCELL textured breast implants, the Food and Drug Administration (FDA) requested that Allergan recall its BIOCELL textured breast implants and tissue expanders.

Uttag av bröstimplantat – Implantat bör bytas ut.

Det finns flera olika alternativ när det gäller uttag av implantat. Vilken metod som passar för just dig går du och dr Oya igenom vid din konsultation. Här nedanför kan du läsa mer om dom olika metoderna.

Att tänka på

En bröstförstoring kan orsaka häng, förändringar på bröstkorgen och även förändringar på bröstvårtan. Korrigering av dessa förändringar ingår inte i uttag av implantat, enblock och explantation. Uttag implantat innebär endast uttag av själva implantatet och implantatet och kapsel.

Önskar du korrigera något av dessa förändringar eller något annat i samband med uttag tillkommer en kostnad för detta. Skriv ner dina funderingar och frågor och ta med på konsultationen.

Kapsel

Ärrvävnaden som naturligt bildas runt främmande föremål som placeras inuti kroppen. Alla föremål som inte finns naturligt inuti kroppen, såsom en splint, knäprotes eller bröstimplantat, kommer att orsaka bildandet av ett lager av ärrvävnad, eller kapsel runt den främmande kroppen. När man diskuterar bröstimplantat är kapseln det lager av ärrvävnad som bildas runt bröstimplantatet.

Enkel borttagning av bröstimplantat

Enkel bröstimplantatborttagning innebär ett snitt ner till och genom implantatkapseln för att ta bort det oönskade bröstimplantatet. Under denna operation lämnas kapseln på plats och avlägsnas inte. Kapseln krymper sedan i storlek och kan ibland delvis brytas ner.

Bröstimplantatborttagning och partiell kapsulektomi

En partiell kapsulektomi utförs när förutom bröstimplantatborttagning, små delar av kapseln också tas bort. Områdena för kapselborttagning används ofta för att behandla kapsulär kontraktur eller för att ge ett vävnadsprov för patologisk utvärdering. I likhet med en enkel bröstimplantatborttagning kommer den återstående kapseln senare att krympa i storlek eller kan ibland delvis brytas ner.

Avlägsnande av bröstimplantat och total kapsulektomi

En total kapsulektomi utförs när hela kapseln tas bort efter avlägsnandet av bröstimplantatet. I det här fallet dissekerar jag vanligtvis kapselns ytliga yta, öppnar kapseln och tar bort bröstimplantatet och fortsätter sedan dissekeringen av kapselns djupa yta. Hela kapseln avlägsnas antingen i ett stycke eller flera bitar, beroende på hur lätt operationen är, och kallas därmed en total kapsulektomi.

Bröstimplantatborttagning och en bloc kapsulektomi

En en bloc kapsulektomi utförs när kapseln tas bort i ett stycke med bröstimplantatet som finns inuti kapseln. Det är dock inte möjligt att garantera en blockborttagning av bröstimplantat, särskilt när bröstimplantaten har placerats under pectoralismuskeln. När implantat placeras under muskeln kan det ibland vara svårt, om inte omöjligt, att ta bort ett bröstimplantat med en bloc kapsulektomi eftersom kapseln bak är fäst vid revbenen och interkostala muskler.

Målet är alltid att utföra en bloc dock utan att utsätta patienten för livsfarliga risker.

Dokumentering

Efter operation kommer dr Oya och visar implantat med kapsel.

Reklamation av trasigt implantat

De moderna implantat som produceras idag håller mycket hög kvalitet men hållbarheten på bröstimplantaten kan variera.
Om ett implantat är trasigt lämnar de flesta implantat-tillverkare garantier. Ta reda på vad som gäller för dina implantat, hur du går till väga och vad som krävs och behövs, i god tid innan det är dags för din operation. Vi behöver veta detta när vi visar implantaten efter operationen.

Analys

Vid uttag av implantat finns det en mängd analyser man kan göra. Dr Oya skickar endast kapseln på analys om hon upptäcker avvikelser som hon anser bör analyseras för att utesluta tumörer eller om patienten önskar.

Analyserna bekostas av patienten själv.

Kostnaden för analys varierar beroende på vilken typ av analys som önskas och omfattningen av. Ett exempel är kostnaden för BIA-ALCL, där priset i skrivande stund (augusti 2021) börjar på 10 000 kr/kapsel.

Kostnaden betalas i samband med operation. Beloppet regleras uppåt eller neråt när vi vet den faktiska kostnaden. Kopia på fakturan skickas så snart vi erhållit den.

Alla Strandklinikens patienter har Mentor implantat.

Dr Oya har aldrig använt implantat av annat märke än Mentor på Strandkliniken.