Dr Oya har lång erfarenhet av att ta ut implantat en bloc.

En bloc, total kapsulektomi  sammanfattning: Dr. Oya vid Strandkliniken är en erfaren plastikkirurg specialiserad på enblock total kapsulektomi, där implantat och dess kapsel avlägsnas i ett ”block”. Hon har framgångsrikt genomfört denna procedur på närmare 500 patienter (februari 2023). Strandkliniken, en referensklinik för denna operation, använder det senaste ultraljudssystemet från Siemens för implantatundersökningar, i enlighet med amerikanska FDA:s rekommendationer. Om du upplever oro över dina bröstimplantat och för ’Breast Implant Illness’, finns Dr. Oya tillgänglig för att ge råd och hjälp baserat på hennes omfattande erfarenhet och djupa förståelse för dessa bekymmer. Strandkliniken har fast pris för ”en bloc” kirurgi.


Dr Oya besitter en omfattande erfarenhet av att utföra en bloc, total kapsulektomi, en metod som innebär att implantatet tillsammans med dess kapsel avlägsnas i ett enda stycke. Detta innebär att kapseln, med implantatet fortfarande innanför, extraheras i ett sammanhängande ”block”. Strandkliniken har etablerat sig som en referensklinik för denna procedur.

I februari 2023, hade Dr. Oya framgångsrikt genomfört enbloc-implantatextraktion på närmare 500 patienter.

När kliniker marknadsför tjänster för implantatextraktion, är det viktigt att noggrant fråga om de även tar bort kapseln, samt vad detta skulle kosta. Det är två distinkta operationer – att ta bort implantatet är en sak, att avlägsna det tillsammans med kapseln i ett ”block” är en annan. Det kräver en särskilt skicklig kirurg att genomföra en ”EN BLOCK ,TOTAL KAPSULEKTOMI”, där ALL kapselvävnad tas bort vid uttaget av implantatet. Tyvärr har inte alla kirurger denna kompetens, men Dr Oya har stor erfarenhet av just denna typ av kirurgi.

Vad händer om enbart implantat tas ut och kapsel är kvar? När ett bröstimplantat tas bort och kapseln lämnas kvar, har kroppen möjlighet att börja bryta ner och absorbera delar av kapseln. Denna process varierar mellan patienter och kan ta olika lång tid, månader, år. Det är dock möjligt att inte all kapselvävnad bryts ner och absorberas, och i dessa fall kan kvarvarande vävnad orsaka obehag, såsom smärta eller estetiska problem. 

Vid Ultraljudsundersökning följer Dr. Oya de amerikanska livsmedels- och läkemedelsverkets (FDA) rekommendationer för implantatundersökningar. Strandkliniken har ett avancerat ultraljudssystem från Siemens som levererar högupplösta bilder och detaljerad information om implantatet.

Känner du oro över dina bröstimplantat och den potentiella risken för ’Breast Implant Illness’? Du är inte ensam. Ett stort antal kvinnor upplever symptom som kan kopplas till deras implantat, vilket nyligen har fått ökad mediauppmärksamhet. På Strandkliniken finns Dr Oya, en kvinna med omfattande erfarenhet och djup förståelse för dina bekymmer. Hon specialiserar sig på ’en bloc’, en teknik där implantatet och dess omgivande vävnad tas bort i ett sammanhängande stycke.  

Dr Oya berättar:
Hej, jag är Dr Oya, en erfaren och kunnig plastikkirurg, och jag vill förklara skillnaden mellan ”total kapsulektomi” och ”en bloc kapsulektomi”, två tekniker som jag använder vid borttagning av bröstimplantat:

Total kapsulektomi: Under en total kapsulektomi strävar jag efter att ta bort hela kapseln, men inte nödvändigtvis tillsammans med implantatet i ett stycke. Jag tar först bort implantatet och sedan kapseln. Denna teknik kan vara mindre tekniskt krävande och potentiellt säkrare i vissa situationer, till exempel när kapseln är tunn och nära ansluten till bröstkorgen eller lungorna.

En Bloc kapsulektomi
: Under en en bloc kapsulektomi strävar jag efter att ta bort implantatet och hela den omgivande kapseln som ett enda stycke. Syftet med denna procedur är att minimera risken för kontaminering från innehållet i implantatet eller insidan av kapseln. Det är en mer komplex procedur som kräver erfarenhet och skicklighet. Det kanske inte alltid är möjligt, beroende på patientens specifika situation. En mindre skicklig kirurg eller plastikkirurg kanske inte kan ingreppet och bör inte utföra detta ingrepp.

Som din plastikkirurg, Dr Oya, vill jag förmedla hur viktigt det är för mig att du känner dig hörd och förstådd genom hela processen. Jag är fullt medveten om att bröstimplantat bär med sig risker, precis som alla medicinska ingrepp, och jag är här för att hjälpa dig att förstå dessa risker och ta informerade beslut om din hälsa.

Kom ihåg, du är unik – din kropp, dina erfarenheter, din hälsa och dina bekymmer är alla unika för dig. Därför är det viktigt för mig att ta dina erfarenheter och bekymmer på allvar, och att anpassa din vård till just dina behov och önskemål. Jag värdesätter din röst och din erfarenhet, och jag är här för att stödja dig genom varje steg i din medicinska behandling. En del kliniker och plastikkirurger tar inte tillräckligt hänsyn till kvinnors rädsla och oro över potentiella hälsorisker med bröstimplantat. Det kan verka som att de avfärdar de bekymmer som kvinnor har och som kan ha en verklig påverkan på deras livskvalitet.

Varför välja En Bloc-borttagning?

En Bloc-borttagning anses vara det mest omfattande alternativet för borttagning av bröstimplantat. Det rekommenderas särskilt när:

  • Det finns misstankar om implantatruptur
  • Det finns symtom på sjukdom relaterad till bröstimplantat (BII)
  • Det finns en diagnos av anaplastiskt stort celllymfom (ALCL)
  • För sinnesro med vetskap om att allt implantatmaterial har tagits bort grundligt.

 

Bilder på trasiga Implantat som tagits ut av Dr Oya finns i slutet av denna webbsida. 

” Länk till Sveriges Radio, Breast implant Illness – https://sverigesradio.se/artikel/cecilia-tog-ur-sina-brostimplantat-fick-livet-tillbaka

” Länk till Sveriges Radio – programmet ”Mina bröstimplantat gjorde mig sjuk”: https://sverigesradio.se/avsnitt/1566

 

OBS – Återkallande av Allergan bröstimplantat- (Strandkliniken har alltid enbart använt Mentor Bröstimplantat). 1 juni 2020.

1 juni 2020: To protect individuals from the increased risk of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL), associated with Allergan BIOCELL textured breast implants, the Food and Drug Administration (FDA) requested that Allergan recall its BIOCELL textured breast implants and tissue expanders.

Uttag av bröstimplantat – Implantat bör bytas ut.

Det finns flera olika alternativ när det gäller uttag av implantat. Vilken metod som passar för just dig går du och dr Oya igenom vid din konsultation. Här nedanför kan du läsa mer om dom olika metoderna.

Att tänka på

En bröstförstoring kan orsaka häng, förändringar på bröstkorgen och även förändringar på bröstvårtan. Korrigering av dessa förändringar ingår inte i uttag av implantat, enblock och explantation. Uttag implantat innebär endast uttag av själva implantatet och implantatet och kapsel.

Önskar du korrigera något av dessa förändringar eller något annat i samband med uttag tillkommer en kostnad för detta. Skriv ner dina funderingar och frågor och ta med på konsultationen.

Kapsel

Ärrvävnaden som naturligt bildas runt främmande föremål som placeras inuti kroppen. Alla föremål som inte finns naturligt inuti kroppen, såsom en splint, knäprotes eller bröstimplantat, kommer att orsaka bildandet av ett lager av ärrvävnad, eller kapsel runt den främmande kroppen. När man diskuterar bröstimplantat är kapseln det lager av ärrvävnad som bildas runt bröstimplantatet.

Enkel borttagning av bröstimplantat

Enkel bröstimplantatborttagning innebär ett snitt ner till och genom implantatkapseln för att ta bort det oönskade bröstimplantatet. Under denna operation lämnas kapseln på plats och avlägsnas inte. Kapseln krymper sedan i storlek och kan ibland delvis brytas ner.

Bröstimplantatborttagning och partiell kapsulektomi

En partiell kapsulektomi utförs när förutom bröstimplantatborttagning, små delar av kapseln också tas bort. Områdena för kapselborttagning används ofta för att behandla kapsulär kontraktur eller för att ge ett vävnadsprov för patologisk utvärdering. I likhet med en enkel bröstimplantatborttagning kommer den återstående kapseln senare att krympa i storlek eller kan ibland delvis brytas ner.

Avlägsnande av bröstimplantat och total kapsulektomi

En total kapsulektomi utförs när hela kapseln tas bort efter avlägsnandet av bröstimplantatet. I det här fallet dissekerar jag vanligtvis kapselns ytliga yta, öppnar kapseln och tar bort bröstimplantatet och fortsätter sedan dissekeringen av kapselns djupa yta. Hela kapseln avlägsnas antingen i ett stycke eller flera bitar, beroende på hur lätt operationen är, och kallas därmed en total kapsulektomi.

Bröstimplantatborttagning och en bloc kapsulektomi

En en bloc kapsulektomi utförs när kapseln tas bort i ett stycke med bröstimplantatet som finns inuti kapseln. Det är dock inte möjligt att garantera en blockborttagning av bröstimplantat, särskilt när bröstimplantaten har placerats under pectoralismuskeln. När implantat placeras under muskeln kan det ibland vara svårt, om inte omöjligt, att ta bort ett bröstimplantat med en bloc kapsulektomi eftersom kapseln bak är fäst vid revbenen och interkostala muskler.

Målet är alltid att utföra en bloc dock utan att utsätta patienten för livsfarliga risker.

Dokumentering

Efter operation kommer dr Oya och visar implantat med kapsel.

Reklamation av trasigt implantat

De moderna implantat som produceras idag håller mycket hög kvalitet men hållbarheten på bröstimplantaten kan variera.
Om ett implantat är trasigt lämnar de flesta implantat-tillverkare garantier. Ta reda på vad som gäller för dina implantat, hur du går till väga och vad som krävs och behövs, i god tid innan det är dags för din operation. Vi behöver veta detta när vi visar implantaten efter operationen.

Analys

Vid uttag av implantat finns det en mängd analyser man kan göra. Dr Oya skickar endast kapseln på analys om hon upptäcker avvikelser som hon anser bör analyseras för att utesluta tumörer eller om patienten önskar.

Analyserna bekostas av patienten själv.

Kostnaden för analys varierar beroende på vilken typ av analys som önskas och omfattningen av. Ett exempel är kostnaden för BIA-ALCL, där priset i skrivande stund (augusti 2021) börjar på 10 000 kr/kapsel.

Kostnaden betalas i samband med operation. Beloppet regleras uppåt eller neråt när vi vet den faktiska kostnaden. Kopia på fakturan skickas så snart vi erhållit den.

Alla Strandklinikens patienter har Mentor implantat.

Dr Oya har aldrig använt implantat av annat märke än Mentor på Strandkliniken.

 

 

Uttag av en bloc bröstimplantat – Trasiga Implantat som tagits ut på Strandkliniken av Dr Oya.

 

Förkalkningar har blivit synliga i ett av implantaten. Dessa förkalkningar har bildats av kroppen inuti själva implantatet.