Gynekomasti är ett symptom av att brösten på män växer

Gynekomasti är ett symptom av att brösten på män växer. Det är en utveckling av bröstkörtlarna som inte är ovanligt. Gynekomasti går inte att träna bort, det blir tvärtom vid träning. Brösten blir ännu större av muskler och körtelvävnad. 

Prislista finns längre ned på denna webbsida.

Vad är gynekomasti?

Gynekomasti minskar bröststorleken hos män, plattar ut och förbättrar bröstkonturerna.

I svåra fall av gynekomasti kan vikten av överflödig bröstvävnad orsaka att brösten hänger och sträcker vårtgården. I dessa fall kan vårtgårdens position och storlek förbättras kirurgiskt och överflödig hud kan minskas.

Gynekomasti är ett tillstånd av överutvecklade eller förstorade bröst hos män som kan uppstå i alla åldrar. Tillståndet kan vara resultatet av hormonella förändringar, ärftlighet, fetma eller användning av vissa droger.

Gynekomasti kan orsaka känslomässigt obehag och försämra ditt självförtroende. Vissa män kan till och med undvika vissa fysiska aktiviteter och intimitet helt enkelt för att dölja sitt tillstånd.

Gynekomasti kännetecknas av:

 • Överskott av lokaliserat fett
 • Överskott av körtelvävnad
 • Ibland överflödig brösthud
 • Kan förekomma ensidigt (ett bröst) eller bilateralt (båda brösten)

Vem är en bra kandidat för gynekomasti?

 • Män vars tillstånd inte kan korrigeras genom alternativa medicinska behandlingar
 • Friska patienter som inte har en livshotande sjukdom eller medicinska tillstånd som kan försämra läkningen
 • Icke-rökare och icke-narkotikamissbrukare
 • Män som är fysiskt friska och av relativt normal vikt
 • Män som har realistiska förväntningar
 • Män vars bröstutveckling har stabiliserats
 • Män som störs av känslan av att deras bröst är för stora

Ungdomar kan dra nytta av kirurgi, även om sekundära förfaranden kan behövas i framtiden om bröstutvecklingen fortsätter.

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för gynekomasti?

Under din konsultation vara beredd att diskutera:

 • Dina kirurgiska mål
 • Medicinska tillstånd, läkemedelsallergier och medicinska behandlingar
 • Nuvarande mediciner, vitaminer, växtbaserade kosttillskott, alkohol, tobak och rekreationsmissbruk (inklusive steroider)
 • Tidigare operationer

Din kirurg kan också:

 • Utvärdera din allmänna hälsostatus och eventuella befintliga hälsotillstånd eller riskfaktorer
 • Utför diagnostiska tester för att fastställa den underliggande orsaken till gynekomasti; detta kan inkludera testning av din endokrina funktion
 • Undersök dina bröst och kan göra detaljerade mätningar av deras storlek och form, hudkvalitet och placering av dina bröstvårtor och areolas
 • Diskutera dina alternativ
 • Rekommendera en behandlingsplan
 • Diskutera sannolika resultat av gynekomasti och eventuella risker eller potentiella komplikationer
 • Diskutera användningen av anestesi under din procedur

Det är mycket viktigt att förstå alla aspekter av ditt kirurgiska ingrepp.

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om gynekomasti?

Förbered dig inför konsultationen genom att:

 • Skriv ner alla dina symtom med tidslinje, mediciner och hälsohistoria, så att du kan prata om dina problem systematiskt.
 • Skriv en lista över dina frågor.
 • Informera om din hälsa och eventuella hälsoproblem.
 • Ställ frågor och kräva svar.
 • Läs dina medicinska journaler och ta med en kopia eller be att få tillgång till dem.
 • Ta med en vän så att de kan stödja dig.

Förslag på frågor att ställa:

 • Är jag en bra kandidat för detta förfarande?
 • Vad förväntas av mig för att få bästa resultat?
 • Var och hur ska du utföra min procedur?
 • Vilken kirurgisk teknik rekommenderas för mig?
 • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp behöver jag under min återhämtning?
 • Vilka är riskerna och komplikationerna i samband med min procedur?
 • Hur hanteras komplikationer?
 • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med resultatet av min operation?
 • Har du före och efter bilder som jag kan titta på för den här proceduren och vilka resultat är rimliga för mig?

Var noga med att ställa specifika frågor till din plastikkirurg om vad du kan förvänta dig under din individuella återhämtningsperiod.

 1. Var ska jag tas efter att min operation är klar?
 2. Vilken medicin kommer jag att få eller ordineras efter operationen?
 3. Kommer jag att ha förband/bandage efter operationen? När kommer de att tas bort?
 4. Är stygnen borttagna? När?
 5. När kan jag återuppta normal aktivitet och motion?
 6. När återvänder jag för uppföljningsvård?

Vilka är riskerna med gynekomasti?

Beslutet att genomgå en operation för gynekomasti är extremt personligt. Du måste fundera på om fördelarna jämfört med riskerna och potentiella komplikationer med operationen för gynekomasti är acceptabla.

Risker med operation för gynekomasti inkluderar:

 • Anestesirisker
 • Blödning (hematom)
 • Blodproppar
 • Bröstasymmetri
 • Bröstkontur och form oegentligheter
 • Förändringar i bröstvårtan eller bröstförnimmelsen, som kan vara tillfälliga eller permanenta
 • Skador på djupare strukturer – såsom nerver, blodkärl, muskler och lungor – som kan vara tillfälliga eller permanenta
 • Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer
 • Fettvävnad i bröstet kan dö (fettnekros)
 • Vätskeansamling (serom)
 • Infektion
 • Ihållande smärta
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionskirurgi
 • Reaktioner på tejp, suturer, lim, topikala preparat eller injicerade medel
 • Ogynnsam ärrbildning

Det är viktigt att du tar upp alla dina frågor direkt med din plastikkirurg.

Hur ska jag förbereda mig för gynekomasti?

 • Ta prover eller göra en medicinsk utvärdering
 • Ta vissa mediciner eller justera dina nuvarande mediciner
 • Sluta röka
 • Undvik att ta aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott eftersom de kan öka blödningen

Du bör ordna så att en vän eller familjemedlem hämtar dig efter operationen och stannar hos dig den första natten. 

Framgången och säkerheten för din gynekomasti beror mycket på din fullständiga uppriktighet under din konsultation. Du kommer att få ett antal frågor om din hälsa, önskningar och livsstil.

Vilka är stegen i ett gynekomastik-kirurgi?

Gynekomasioperation innehåller följande steg:

Anestesi

Läkemedel ges för din komfort under det kirurgiska ingreppet. Din läkare kommer att rekommendera det bästa alternativet för dig.

Fettsugningsteknik

I de fall där gynekomasti främst är resultatet av överskott av fettvävnad, fettsugning tekniker ensam kan användas. Detta kräver infogning av en kanyl, ett tunt ihåligt rör, genom flera små snitt.

Kanylen flyttas fram och tillbaka i en kontrollerad rörelse för att lossa överflödigt fett, som sedan avlägsnas från kroppen genom vakuumsugning.

Det finns olika fettsugningstekniker som kan användas; den teknik som är lämpligast i ditt fall kommer att definieras före din procedur.

Excisionsteknik

Excision tekniker rekommenderas där glandular bröstvävnad eller överflödig hud måste tas bort för att korrigera gynekomasti. Excision är också nödvändigt om areola kommer att minskas eller bröstvårtan kommer att flyttas till en mer naturlig manlig kontur. Snittmönster varierar beroende på de specifika villkoren och kirurgiska preferenser.

Kombination av fettsugnings- och excisionstekniker

Ibland behandlas gynekomasti med både fettsugning och excision.

Vad kan jag förvänta mig under min återhämtning?

Efter din operation kommer du att få förband eller bandage runt bröstet. Dessa används för att minimera svullnad och stödja din nya bröstkontur som det läker efter kirurgi.

Ett litet, tunt rör kan tillfälligt placeras under huden för att tömma överflödigt blod eller vätska som kan samlas.

Du kommer att få specifika instruktioner som kan inkludera:

 • Hur du tar hand om dina bröst efter operationen
 • Ett smärtlindringsschema med instruktioner om hur du tar smärtstillande mediciner för att undvika smärtgenombrott
 • Särskilda problem att vara uppmärksam på
 • Tid för återbesök

Det är mycket viktigt att följa din plastikkirurgs instruktioner och på återbesök som planerat.

De slutliga resultaten av gynekomasti kirurgi är permanenta i många fall. Emellertid, om gynekomasti resulterade från användningen av vissa receptbelagda läkemedel, läkemedel (inklusive steroider) eller viktökning du måste vara helt fri från dessa ämnen och förbli på en stabil vikt för att upprätthålla dina resultat.

Diskutera detta med din läkare innan du gör ändringar i dina receptbelagda läkemedel.

Att följa din läkares instruktioner är avgörande för att din operation ska lyckas.

Det är viktigt att de kirurgiska snitten inte utsätts för överdriven kraft, svullnad, nötning eller rörelse under läkningstiden. Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du tar hand om dig själv.

Vilka resultat bör jag förvänta mig efter gynekomasti?

Resultaten efter gynekomasti är omedelbart synliga. Med tiden kommer postkirurgisk svullnad att avta och ärren kommer att blekna.

De slutliga resultaten av din gynekomasti kan ta 3-6 månader att uppnå. Ärren är permanenta, men kommer att fortsätta att blekna med tiden.

Ärr efter Gynekomasti

All kirurgisk behandling för att korrigera gynekomasti kommer att kräva snitt. De flesta ärren är dolda i naturliga konturer, vissa kan vara synliga och är ett nödvändigt resultat vid gynekomasti.

Kirurgi är inte en exakt vetenskap. Även om goda resultat förväntas av din procedur finns det ingen garanti. I vissa situationer är det kanske inte möjligt att uppnå optimala resultat med ett enda kirurgiskt ingrepp för att behandla gynekomasti.

En annan operation kan vara nödvändig:

 • För att utföra ytterligare åtdragning eller ompositionering av brösten
 • För att behandla eventuella komplikationer som kan uppstå
Bröstförstoring
Under narkos
Bröstförstoring
41 000 - 43 000 kr
Bröstförstoring och lyft
72 000 kr
Bröstförstoring och förminskning
79 000 – 82 000 kr
Implantatbyte
Samma pris som för Bröstförstoring
Inkl. narkos
Implantatbyte på grund av ruptur
37 000 kr
Gäller för patienter som opererats för bröstförstoring på Strandkliniken senaste 10 åren
Bröstförminskning
Under narkos
Bröstförminskning
59 000 – 69 000 kr
Bröstlyft
I lokalbedövning
45 000 kr
Under narkos
49 000 - 54 000 kr
Enblock - Explant
Under narkos
Uttag av implantat inklusive kapsel
49 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och lyft
72 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och förminskning
79 000 - 82 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och implantatbyte
69 000 kr
Uttag av implantat inklusive kapsel och implantatbyte och lyft
89 000 kr
Uttag av implantat
Utan kapselektomi
29 000 kr
I lokalbedövning
Uttag av implantat och lyft (utan kapselektomi)
54 000 kr
I lokalbedövning
Uttag av implantat och lyft (utan kapselektomi)
59 000 - 62 000 kr
Under narkos
Gynekomasti - manlig bröstförminskning
I lokalbedövning
40 000 - 46 000 kr
Under narkos
48 000 - 55 000 kr
Vårtgård och bröstvårta
I lokalbedövning
Vårtgårdsförminskning
24 000 - 27 000 kr
Pris per vårtgård
Förminskning av en bröstvårta
14 000 kr
Förminskning av båda bröstvårtorna
18 000 kr