Bukplastik

Bukplastik, också känt som Tummy Tuck, är en kirurgisk behandling som syftar till att förbättra bukområdets utseende. Genom att ta bort överflödigt fett och hud samt återställa försvagade eller separerade muskler, kan du få en jämnare och fastare bukprofil. Denna kirurgi är tillgänglig i Stockholm.

Det är inte många kliniker som gör bukplastik och än mindre antal som är skickliga med bukplastik. Dr Oya är skicklig. Det är en stor operation och du sover över hos oss.

Vanligtvis är träning och viktkontroll den första lösningen för de som vill ha en plattare buk. Men ibland kan det inte räcka till. Personer med normal vikt och proportioner kan fortfarande drabbas av en slapp och utstickande buk på grund av åldrande, arv, graviditet, tidigare operationer eller stora viktuppgångar och -nedgångar.

Personer som varit kraftigt överviktiga och gått ner i vikt kan få överskott av förslappad hud på buken. Huden behåller sin utvidgade form och drar tyvärr inte alltid ihop sig efter viktminskning. Huden hänger och opereras bort. 

En patient som gjorde en stor bukplastik, på Strandkliniken, minskade sin vikt vid operationen med 6,5 Kg och fick en helt ny kroppsform. Patienten vaknade upp efter operationen och frågade förvånat – vart har jag tagit vägen.

Det är viktigt att notera att bukplastik inte är en lösning för viktminskning eller en ersättning för ett träningsprogram. Resultaten är permanenta, men kan påverkas av stora viktförändringar, så patienter som planerar att gå ner i vikt eller kvinnor som överväger framtida graviditeter bör överväga att skjuta upp behandlingen. Bukplastik kan inte heller korrigera bristningar, men kan minska dem i de områden där överflödig hud tas bort.

Vem är en bra kandidat för bukplastik? Bukplastik är en mycket personligt ingrepp och du bör göra det för dig själv och ha realistiska förväntningar. Du bör vara frisk, ha en stabil vikt, vara icke-rökare och orolig över ditt bukområdes utseende.

Vad kan jag förvänta mig under en konsultation för bukplastik? Under en konsultation för bukplastik bör du vara beredd på att diskutera dina kirurgiska mål, medicinska historik och mediciner, samt tidigare operationer. Din plastikkirurg kommer också att undersöka din hälsostatus, diskutera behandlingsalternativ, rekommendera en behandlingsplan och informera om förväntade resultat och risker.

Det är viktigt att vara öppen och uppriktig under konsultationen. Om man har större övervikt är man inte en kandidat för bukplastik. Bukplastik görs ofta efter en magsäcksoperation, ”gastric banding”, ”gastric bypass”, överviktsoperation, eller viktnedgång.

Det finns två alternativ för en bukplastik – en större operation där hud och vävnad lossas upp till revbensbågen, naveln får ett nytt ”hål”, magmusklerna stramas och överskotts hud tas bort, eller en mindre operation där endast överskotts hud tas bort nedanför naveln. Det är viktigt att du diskuterar dina förväntningar med din plastikkirurg för att avgöra vilken typ av operation som är mest lämplig för dig.

Efter bukplastik är det vanligt att känna sig trött och öm i ett par dagar. Du kommer sannolikt att behöva ta det lugnt och undvika fysisk aktivitet under minst två veckor. Du kan också behöva bära en stödbandage eller kompressionskläder under denna tid för att stödja det opererade området och hjälpa till att minimera svullnad och smärta.

Följ noga de instruktioner du får innan och efter operationen. Informera oss om du äter några mediciner. Undvik stark solning av buken några veckor innan operation, likaså sträng diet och avstå från alkohol.

Du bör också vara förberedd på att det kan ta upp till ett par månader för att återhämta sig fullständigt från kirurgi och för att se det färdiga resultatet. Din plastikkirurg kommer att ge dig mer specifika instruktioner om vad du kan förvänta dig under din återhämtning.

Kan det finnas några komplikationer med bukplastik? Som med all kirurgi, finns det en risk för komplikationer med bukplastik. Vanliga komplikationer inkluderar blödning, infektion, bildandet av blodproppar, allergisk reaktion på bedövningsmedel eller suturer, och särskilda komplikationer relaterade till kirurgi i bukområdet.

Dina risker och potentiella komplikationer bör diskuteras noga med din plastikkirurg under konsultationen. Du bör också följa alla instruktioner för att undvika problem och säkerställa en framgångsrik återhämtning.

Lite för patienter som gått igenom överviktsoperation:
När man har gått ner i vikt genom en överviktsoperation får man ofta stora överskott av hud. Om överskottshuden utgör ett av Regionen definierat medicinskt problem bekostar Regionen plastikoperationen i annat fall inte. Regionen har kriterier för att definiera om det är ett medicinskt problem eller inte. 

Vi opererar både patienter som genomgått överviktsoperation som finansieras av Region och patienter som själva finansierar.

Sammanfattning: Bukplastik är en kirurgisk behandling som tar bort överflödigt fett och hud samt återställer försvagade muskler i bukområdet för att skapa en jämnare och fastare bukprofil. Den är inte en lösning för viktminskning, men kan vara till hjälp för personer som är oroliga över utseendet på deras buk. En konsultation är viktig för att diskutera mål, alternativ och risker med din plastikkirurg. Återhämtningstiden efter bukplastik kan vara upp till ett par månader och det finns en risk för komplikationer.

 

Vilka frågor ska jag ställa till min plastikkirurg om bukplastikkirurgi?

För att förbereda dig inför konsultationen, bör du skriva ner dina symtom och hälsohistoria, samt skapa en lista över frågor att ställa. Ta också med dig medicinska journaler och en vän för stöd. Frågor att ställa till din plastikkirurg kan inkludera information om behandlingsalternativ, förväntade resultat och möjliga risker.

Förslag på frågor att ställa till din plastikkirurg:

 • Är du en bra kandidat?
 • Vad förväntas av dig för bästa resultat?
 • Hur ska din bukplastik utföras?
 • Vilken teknik rekommenderas för dig?
 • Återhämtning och hjälp under tiden
 • Risker och komplikationer med din bukplastik
 • Hur hanteras eventuella komplikationer?
 • Vad kan du förvänta dig av ditt utseende över tid?
 • Alternativ om du är missnöjd med det kosmetiska resultatet
 • Bilder att titta på och rimliga resultat

Frågor att ställa om din återhämtning:

 • Vart ska du tas efter operationen?
 • Vilken medicin kommer du få?
 • Bandage och förband
 • När tas stygnen bort?
 • När kan du bada?
 • Bära gördelen under hur lång tid?
 • Sjukskrivning och återgå till normal aktivitet
 • När ska du komma till återbesök?

Vilka är riskerna med en bukplastik?

Beslutet att genomgå en bukplastkirurg är extremt personligt. Du måste fundera på om fördelarna jämfört med riskerna och potentiella komplikationer med operation är acceptabla.

 • Anestesirisker
 • Asymmetri
 • Blödning
 • Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer
 • Fettnekros
 • Vätskeansamling
 • Infektion
 • Domningar eller förändringar i hudens känsla
 • Ihållande smärta
 • Dålig sårläkning
 • Möjlighet till revisionell kirurgi
 • Återkommande lössläppthet i huden
 • Missfärgning och svullnad
 • Hudförlust
 • Suboptimalt estetiskt resultat
 • Ogynnsam ärrbildning

Det är viktigt att diskutera alla dina frågor och risker med din plastikkirurg före operationen.

Förberedelser inför en bukplastik

För att förbereda dig för en bukplastik kan du förvänta dig att:

 • Genomgå en medicinsk utvärdering och ta prover
 • Ändra din medicinering eller börja ta vissa mediciner
 • Sluta röka. Man vet att rökare har större risk för komplikationer.
  Vid en bukplastik är det ytterst viktigt att ha slutat röka minst 1 månad innan och minst 1 månad efter operationen. Nikotinet drar ihop blodkärlen och då kan inte det opererade området få tillräckligt med blodförsörjning för att läkas. Det medför en större risk för vävnadsnekros (att vävnaden dör). Läkningen kan då ta flera månader extra och du kan få gå med ett öppet sår på magen som behöver läggas om kanske flera gånger om dagen(dygnet runt).
 • Undvik aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott som kan öka blödningen.

Du kommer också att få skriftliga instruktioner om:

 • Vad du ska göra på operationsdagen
 • Postoperativ vård och uppföljning

Det är viktigt att du har någon som kan hämta dig efter operationen och stanna hos dig den första natten.

Bukplastik – Hur fungerar det?

En bukplastikoperation innebär följande steg:

Steg 1: Anestesi
Läkemedel administreras för att säkerställa din bekvämlighet under kirurgin.

Steg 2: Snitt
En fullständig bukplastik kräver ett horisontellt snitt mellan könshårlinjen och naveln. Formen och längden på snittet avgörs av mängden överflödig hud. När bukhuden har blivit lyft kommer de underliggande bukmusklerna att repareras. En ytterligare snitt runt naveln kan krävas för att ta bort den överflödiga huden i övre buken. Huden dras ner som en fönsterskugga, överskottet av huden trimmas och den återstående huden sys samman. En ny öppning för naveln skapas och den sys tillbaka på plats.

Steg 3: Stängning av snitt.
Suturer, tejp eller clips används för att stänga hudsnittet.

Steg 4: Se resultaten
Din bukplastik resulterar i en plattare, fastare bukkontur som är mer proportionell med din kroppstyp och vikt.

Bukplastiken utförs under narkos (du sover) och tar cirka 1-2 timmar för den mindre operationen och 2-4 timmar för den större. Incisionen görs från höft till höft i form av ett lågt bikinisnitt. Huden och vävnaden separeras från musklerna, med den mindre operationen upp till naveln och med den större runt naveln och upp till revbensbågen. Bukmusklerna stramas upp genom suturering. Magen blir plattare och midjan smalare, överskotts hud tas bort och naveln får ett nytt ”hål”. Sutureringen görs i flera lager med kroppsegna stygn, som kommer att absorberas av kroppen. Du behöver inte ta bort några stygn, men plastikkirurgen tar bort några knutar efter cirka 2 veckor. Dräneringsslangar för att avleda sårvätska och blod kan ibland behövas och får vara kvar en dag. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en fettsugning av höfter och midja i samband med operationen för att få det bästa resultatet. Ärren tejpas och du får kompresser och en gördel som förband. Du kan förvänta dig svullnad och blåmärken de första dagarna efter operationen, samt smärtor. Diskutera med din plastikkirurg angående smärtstillande medicin. De flesta patienter stannar en natt på kliniken efter operationen

 

Vad kan jag förvänta mig under min återhämtning efter bukplastik

Efter din bukplastikoperation kommer du att få ett förband på snitten och en gördel eller kompressionskläder för att minska svullnad och stödja buken under läkningsprocessen. Små rör kan temporärt placeras under huden för att avlägsna eventuella överflödiga blod eller vätska.

Du kommer också att få specifika instruktioner, inklusive:

 • Hur du tar hand om operationsområdet och eventuell dränage.
 • Smärtlindring och medicinering för att minimera risken för infektion.
 • Speciella saker att vara uppmärksam på.
 • Var du ska vända dig i nödsituationer.

Resultat av en bukplastik?

Efter en bukplastik operation kan du förvänta dig en plattare och fastare bukkontur som är mer proportionell med din kroppstyp och vikt. Under den första veckan eller två kan det vara svårt att se de färdiga resultaten på grund av svullnad och din oförmåga att stå upprätt.

Ärrbildning
Ärrbildningen efter bukplastiken kan ta flera månader till ett år att blekna. Kvinnor som har genomgått kejsarsnitt kan ha sammanfogade ärr, men det är viktigt att följa läkarnas instruktioner för att få de bästa resultaten.

Inga garantier
Det är viktigt att notera att det inte finns några garantier för optimala resultat och att en kompletterande operation kan vara nödvändig i vissa situationer.

Läkarrådgivning
Att följa läkarnas instruktioner är avgörande för att din bukplastik ska ha framgång. Läkaren kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du tar hand om dig själv under läkningstiden för att undvika överdriven kraft, svullnad, nötning eller rörelse på kirurgiska snitt.

 

Vad är återhämtningen som förväntas efter bukplastik?

Återhämtningstiden efter bukplastik varierar från person till person och beror på omfattningen av din kirurgi. Du kan förvänta dig att ha smärta, svullnad och känslighet i det behandlade området under några veckor. Du kommer också att behöva bära en stödande bandage eller gördel för att underlätta återhämtningen och för att hjälpa till att hålla din nya form på plats.

Du kommer att få en gördel som skall användas dygnet runt under första månaden sedan ytterligare en mån på dagtid. Köp gärna någon extra gördel så att du kan byte den vid tvätt. Du får duscha efter första återbesöket.

Undvik att bada eller basta några månader. Ha 1-2 kuddar under knäna när du vilar eller sover för att avlasta stramningen i ärret. Du kommer inte kunna räta upp dig ordentligt de första två veckor helt normalt. Det är viktigt att du rör på dig för att öka blodcirkulationen i benen. Man får inte träna första månaden, inte heller lyfta något tungt (mer än ett kilo per arm) under den tiden. Drick mycket vätska undvik tobak och alkohol. Läkning tar tid. Ha tålamod. Sola inte, varken ute eller i solarie på ärret för minst 6 månader. Tejpa ärren 3-6 månader för bästa resultat, din kirurg visar hur du skall göra.

Du bör planera för att ta ledigt från arbete och aktiviteter som kräver fysisk ansträngning under några veckor efter din bukplastik. Du bör undvika att böja, lyfta tunga föremål eller göra några andra fysiska aktiviteter som kan skada dina incisionsområden eller svagheter i dina muskler.

De flesta kan återgå till arbetet efter 2-3 veckor. Du kommer att vara öm och svullen i flera månader, känseln i huden kommer sakta tillbaka, ärren bleknar med tiden men det kan ta upp till 1 år innan det är färdigläkt. Ibland går patienten ner en hel del i vikt efter operationen, ofta för att man lägger om sin kost och rör mer på sig. Det kan då hända att det uppstår hundöron i anslutning till ärret dessa går att korrigera efter tidigast 1 år.

Din plastikkirurg kommer att ge dig specifika instruktioner om vad du kan och inte kan göra under din återhämtning. Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa bästa möjliga resultat och undvika komplikationer.

Kom ihåg att bukplastik är en stor operation och det är viktigt att ge din kropp tillräckligt med tid för att läka och återhämta sig. Samråd med din plastikkirurg och följande av deras instruktioner är avgörande för att säkerställa en framgångsrik återhämtning och bästa möjliga resultat.

 

Bukplastik
Nedre bukplastik
42 000 kr
I lokalbedövning
Nedre bukplastik
47 000 kr
Under narkos
Mindre bukplastik utan korrektion av magmuskler
65 000 - 69 000 kr
Under narkos
Stor bukplastik med flyttning av navel samt korrigering av magmuskler
75 000 - 95 000 kr
Under narkos
Fettsugning av kärlekshand i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Under narkos. Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning
Fettsugning mage
46 000 - 56 000 kr
Fettsugning insida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning utsida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning höfter
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning armar
42 000 - 46 000 kr
Fettsugning hals
29 000 - 35 000 kr
Fettsugning knän
39 000 - 45 000 kr
Fettsugning av kärlekshandtag i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning venusberg
29 000 - 32 000 kr
Armar och lår
Armplastik
42 000 - 56 000 kr
Inre lårplastik
72 000 - 82 000 kr